För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Samarbete och snillrika
processer för minimering av avfall
HemOm PfizerPfizers hållbarhetsarbeteSamarbete och snillrika processer för minimering av avfallMed smarta processer, nära samverkan med leverantörer, ett eget reningsverk och kontroll på processer har Pfizer skapat ett kretslopp i tillverkningen för att hantera och återanvända avfall.

Minimering av avfall är högt prioriterat när det kommer till att producera hållbara läkemedel. Pfizer använder sig av fyra steg vid avfallshantering i strävan efter processförbättringar i tillverkningen – minska, återanvända, återvinna och bortforsla. Alla produktionsanläggningar har individuella mål för att förbättra avfallets cirkularitet, det vill säga hur avfallet nyttjas, återanvänds och återvinns för att minimera det slutgiltiga avfallet. Resultaten från Pfizers anläggningar jämförs med andra anläggningar inom läkemedelsbranschen. Kretsloppet i Pfizers tillverkning i Strängnäs består bland annat av ett eget reningsverk och ett nära samarbete med Solör Bioenergi Strängnäs.

Kretslopp för tillverkning i Strängnäs
 • Pfizer Sverige köper 100 procent grön el.

 • Ånga och fjärrvärme köps från Solör Bioenergi, som i princip enbart tillverkar energi enbart med förnybar energi. Ångan som inte förbrukas kondenserar och återförs till Solör Bioenergi.

 • Vatten från Mälaren används för att kyla processer genom ett öppet kylsystem där sjövatten pumpas in för att kyla processer.

 • Pfizers eget reningsverk tar hand om det avlopp som genereras i tillverkningsprocessen – här renas framför allt kväve, fosfor och organiskt material.

 • En restprodukt i form av slam kvarstår. Denna körs tillbaka till Solör Bioenergi för att användas till förbränning. Slammet har rätt fuktighetsgrad och ger därför en optimal förbränning.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
 • Pfizers hållbarhetsarbete
 • VD-ord
 • Arbetet mot netto noll
 • Leverantörer spelar en viktig roll
 • Så begränsar vi läkemedels miljöpåverkan
 • Samarbeten för att motverka antibiotikaresistens
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.