För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Samarbeten för att
motverka antibiotikaresistens
HemOm PfizerPfizers hållbarhetsarbeteSamarbeten för att motverka antibiotikaresistensPfizer samarbetar med flera aktörer inom antibiotikaresistensAMR Industry Alliance – globalt samarbete för att motverka antibiotikaresistens

AMR Industry Alliance syftar till att skapa hållbara globala lösningar som motverkar antibiotikaresistens. Idag har AMR Industry Alliance över 100 medlemmar inom bioteknik, diagnostik, generika och läkemedelsforskning. Alliansen främjar samarbeten och informerar externa intressenter om nya rön inom antibiotikaresistens.

När alliansen bildades 2016 förband sig Pfizer och tolv andra läkemedelsföretag att utveckla och implementera en standard i sina respektive anläggningar för tillverkning av antibiotika som kraftigt minskar påverkan på den omgivande miljön.

AMR Action Fund – globalt samarbete för att utveckla nya antibiotika

Pfizer är del av AMR Action Fund, ett samarbete mellan 20 läkemedelsföretag som syftar till att utveckla två till fyra nya antibiotika till 2030. I samarbetet medverkar läkemedelsföretag, välgörenhetsorganisationer, utvecklingsbanker och multilaterala organisationer.

PLATINEA – samverkansplattform för antibiotikafrågor i Sverige

Pfizer är samverkanspart i PLATINEA, Platform for Innovation of Existing Antibiotics, en Vinnova-finansierad samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. Forumet består av aktörer från läkemedelsindustri, vård, myndigheter och universitet. Gemensamt mål är att optimera antibiotikaanvändning och öka livslängden för befintliga antibiotika.

Exempel på aktiviteter inom PLATINEA är:

 

 • Genomföra kontinuerlig behovsinventering och prioritering av antibiotika
   

 • Föreslå optimeringsstudier för specifika infektioner
   

 • Utvärdera och testa nya verktyg för att främja rationell antibiotikaanvändning
   

 • Kartlägga befintliga leveranskedjor för antibiotika för att identifiera åtgärder som på lång sikt kan förebygga brister

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
 • Pfizers hållbarhetsarbete
 • VD-ord
 • Arbetet mot netto noll
 • Leverantörer spelar en viktig roll
 • Samarbete och snillrika processer
 • Så begränsar vi läkemedels miljöpåverkan
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.