För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
VD-ordHemOm PfizerPfizers hållbarhetsarbeteVD-ordHållbar framtid med svensk innovationskraft och ökad tillgång till hälsa

Malin Parkler, vd Pfizer Sverige

På Pfizer har vi en stark drivkraft i att hjälpa människor till ett friskare och längre liv. Jag blir stolt när jag tänker på att mer än 1,3 miljarder människor under det gångna året har fått hjälp till en bättre hälsa tack vare tillgång till våra läkemedel och vacciner.

I Sverige har vi tagit viktiga steg för att öka patientsäkerheten och förbättra behandlingsresultat genom samarbeten och partnerskap med aktörer inom hälso- och sjukvården.

Även utbildningar och smarta lösningar för vårdpersonal och patienter som stärker kunskap och kompetens, har bidragit till att användningen av våra produkter blir så bra
som möjligt.

En hälsosam arbetsplats som genomsyras av mångfald och inkludering

Min och mina kollegors vision är att Pfizer Sverige ska ligga i framkant och vara en förebild inom hållbarhet utifrån ett brett perspektiv. Vi har en starkt inkluderande kultur och vi lägger stor kraft och engagemang på att aktivt säkerställa en hälsosam arbetsmiljö som bidrar till medarbetarnas mentala, själsliga och kroppsliga hälsa.

Att ha en inkluderande miljö är en grundläggande förutsättning för att den fulla potentialen av vår mångfald ska uppnås, och skapa värde. Inför 2022 satte vi som mål att 80 procent av kollegorna ska känna psykologisk trygghet. Att vi nådde över 85 procent gör mig glad och stolt över ledarskapet och vår kultur.

Jag är övertygad om att en framgångsfaktor i hållbarhetsarbetet är våra olika medarbetargrupper som bidrar med engagemang för ökad trivsel, hälsa, mångfald och inkludering samt psykologisk trygghet – och inte minst engagemanget för att sätta patienten i centrum i allt vi gör.

Nu fortsätter ett aktivt arbete för att uppmuntra till öppenhet och interaktion, och erbjuda flera möjligheter till dialog och partnerskap.

Arbetet mot netto noll 2040

Arbetet för att minska vår miljöpåverkan resulterade under året i en betydande kvävereducering i vår bioteknikanläggning i Strängnäs. Fokus är nu att minska den mängd avfall, vatten och energi som vi använder, och även att konkretisera hur vi ska bidra till Pfizers globala mål om netto noll 2040. Anläggningen i Strängnäs bidrar idag med 0,1 procent av det totala koldioxidavtrycket i Pfizers totalt 40 produktionssanläggningar, ett resultat av ett långsiktigt, konsekvent och framgångsrikt miljöarbete.

Globalt engagemang ska skapa bättre tillgång till läkemedel och vacciner i låginkomstländer

Klimatförändringar, fattigdom och globaliseringen bidrar till både spridning av infektionssjukdomar och uppkomst av icke-smittsamma folksjukdomar. Under 2022 inledde Pfizer därför ett proaktivt arbete, i samarbete med experter och myndigheter, för att ge 1,2 miljarder människor i 45 låginkomstländer bättre tillgång till läkemedel och vacciner. Åtagandet gäller alla våra läkemedel och vacciner med globala rättigheter, och som behandlar eller förebygger flera av de största hoten mot smittsamma och icke smittsamma sjukdomar i låginkomstländer idag.

Strategisk kontorsflytt till Life City

Under 2023 invigdes vårt nya kontor i Life City, Hagastaden i Stockholm, med direkt närhet till vård, medicinsk utbildning, forskning och andra företag inom life science. I denna nya miljö har vi goda möjligheter att stärka Pfizers synlighet och position, och bli en än bättre partner. Det gör vi genom att utveckla vårt arbetssätt, fokusera på nylanseringar och fortsätta driva frågor som är viktiga för svensk innovationskraft och en hållbar framtid med ökad tillgång till hälsa. Jag känner stolthet över, och tillförsikt inför, det arbete som vi tillsammans med andra aktörer står inför, på kort och lång sikt.

Malin Parkler
vd Pfizer Sverige

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
  • Pfizers hållbarhetsarbete
  • Arbetet mot netto noll
  • Leverantörer spelar en viktig roll
  • Samarbete och snillrika processer
  • Så begränsar vi läkemedels miljöpåverkan
  • Samarbeten för att motverka antibiotikaresistens
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.