För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
VD-ordHemOm PfizerPfizers hållbarhetsarbeteVD-ordEn hållbar framtid för bättre hälsa och välmående 

Malin Parkler, vd Pfizer Sverige

Vi på Pfizer är stolta över att vara ett ledande läkemedelsföretag som bidrar till en bättre hälsa och friskare liv ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Våra mediciner och vacciner har gett hundratals miljoner människor möjlighet till ett friskare och längre liv. Vi är engagerade i att främja hälsa och välmående både lokalt och globalt, och det är med glädje jag ser tillbaka på det arbete vi har gjort under 2023. 
 
Det är med stor stolthet jag tänker på den uppmärksamhet som mRNA-tekniken fick genom tilldelningen av Nobelpriset 2023. Det är ett bevis på värdet av den banbrytande forskning och innovation som vi och andra läkemedelsföretag bedriver. Utmärkelsen påminner oss om vårt viktiga åtagande att driva vetenskapen framåt och att etablera framgångsrika samarbeten för att ta fram nya läkemedel och vacciner som förbättrar människors liv. 

Vi tror på kraften i partnerskap och samarbeten för att göra verklig skillnad för patienter och för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi värdesätter hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet och strävar ständigt efter rättvis tillgång till läkemedel, minskad klimatpåverkan, god affärsetik och mångfald och inkludering på vår arbetsplats. Genom samarbeten med hälso- och sjukvård, akademi och patientföreträdare kan vi skapa förutsättningar för en verklig skillnad för patienter och bidra till ett hållbart samhälle.
 
Vi har haft möjligheten att samverka med hälso- och sjukvården, akademi och patientföreträdare under året, och jag ser fram emot att utveckla dessa samarbeten ytterligare. Ingen kan ensam klara av att lösa hälso- och sjukvårdens utmaningar - gemensamma ansträngningar är vägen framåt. Ett exempel på ett framgångsrikt samarbete är den satellitmottagning för cancervård utanför Uppsala, där man erbjuder vård utanför sjukhusmiljö. Detta projekt ligger i linje med regeringens ambitioner om en god och nära vård och förhoppningsvis kommer det visa på vinster för både patienter, vården och samhället i stort.

För att kunna styra utvecklingen av behandlingar och vacciner på ett sätt som tillgodoser patienternas behov och preferenser är det avgörande att ha en djup kunskap och förståelse för patientens perspektiv. Därför har vi haft dialogmöten med patientföreträdare under året, där vi har utbytt kunskap och reflekterat över insikter och idéer som kan stärka patientens perspektiv. Det är genom att lyssna på och lära av patienterna som vi kan forma framtidens behandlingar och vacciner på ett sätt som verkligen gör skillnad.

“Vi står inför utmaningar när det gäller revideringen av EU:s läkemedelslagstiftning, och det är avgörande att säkerställa förutsägbara och långsiktigt hållbara ramverk för forskning och utveckling"

Vi har också gjort framsteg när det gäller att skapa en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare. Vårt fokus på wellness har fortsatt under 2023, och vi har exempelvis infört en wellness-dag för medarbetarna för att främja välbefinnande och balans i livet. Vi strävar efter att inkludera medarbetare i att forma och bidra till en hälsosam arbetsmiljö och har flera grupper som fokuserar på olika områden som bidrar till ett hållbart arbetsliv, ex Friskare Liv, Mångfald & Inkludering, Psykologisk trygghet. 
 
Vi är också engagerade i att stärka Sveriges konkurrenskraft inom life science-sektorn. Genom att dela kunskap och kompetens kring diagnostik och användning av våra produkter bidrar vi till att säkerställa rätt behandling för patienter och en bra patientresa. Life science-sektorn är också en viktig tillgång för Sveriges ekonomi som den tredje största exportsektorn. 
 
Vi står inför utmaningar när det gäller revideringen av EUs läkemedelslagstiftning, och det är avgörande att säkerställa förutsägbara och långsiktigt hållbara ramverk för forskning och utveckling. Vi måste också arbeta för att säkerställa en stabil tillgång på livsviktiga läkemedel för att möta behoven hos människor i Sverige och över hela världen. Vi har stärkt vårt interna och externa samarbete för att hantera dessa utmaningar och hjälpa till att säkerställa att patienterna får den vård de behöver. 
 
Pfizers vision för hållbarhetsarbetet innefattar en förbättrad arbetsmiljö, rättvis tillgång till läkemedel och en strävan mot nettonollutsläpp. Vi är stolta över de framsteg vi har gjort under 2023 och är fast beslutna att fortsätta vara en förebild för ansvarsfullt och etiskt beteende. Vi ser fram emot 2024 och de möjligheter och utmaningar det kommer med sig. Tillsammans kan vi fortsätta vara en ledande aktör inom hållbarhet och arbeta för en bättre och mer hälsosam framtid för alla. 

Stockholm 28 mars 2024
Malin Parkler

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
  • Pfizers hållbarhetsarbete
  • Arbetet mot netto noll
  • Leverantörer spelar en viktig roll
  • Samarbete och snillrika processer
  • Så begränsar vi läkemedels miljöpåverkan
  • Mänskliga rättigheter
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.