Miljö och hållbarhet

Likt de flesta andra produkter kan läkemedel påverka miljön. Det gäller i alla led, från forskning och tillverkning till försäljning, konsumtion samt avfalls- och avloppshantering. Läkemedel är dock speciella produkter där behovet och värdet vanligtvis är mycket stort för individ och samhälle.

I avvägningen mellan behovet av läkemedel och hänsyn till miljön väger läkemedlets nytta för patienten självklart mycket tungt. Därför är det viktigt att veta så mycket som möjligt om läkemedlens miljöeffekter, så att vi kan påverka miljön så lite som möjligt under läkemedlets hela livscykel.

Jordglob av glas framför skog

Läkemedel sprids genom användning

Användningen står faktiskt för de absolut största utsläppen av läkemedelsrester i Sverige, eftersom substanserna utsöndras i urin och avföring. Ibland kan inte avloppsreningsverken eliminera dem, och då kan läkemedelsresterna nå ut i vattendragen. I hushåll med enskilt avlopp är reningsgraden troligen än mindre.

Läkemedel i hushållsavfall

Alla överblivna läkemedel ska lämnas tillbaka till apoteken, för att inte spridas till naturen. I Sverige lämnar vi in cirka 75 procent av de läkemedel som vi inte använder, men resten hamnar troligen i hushållssoporna.

Just i Sverige förbränner vi hushållsavfall, och därför bedöms den spridningen ut i miljön vara mycket begränsad här. Däremot kan detta vara en spridningsväg i andra länder, och detsamma gäller för spridning vid tillverkning.

Löv i motljus

Bättre hälsa i hela världen

På Pfizer tycker vi att alla ska ha möjlighet att få bra vård, oavsett vilken del av världen de bor i. Därför bidrar vi med våra resurser för en bättre hälsa i hela världen.

Läs mer
Illustration av samarbeten

Öppenhet kring samarbeten

Vi tror på öppenhet och transparens vid samarbeten med hälso- och sjukvården, och därför rapporterar vi öppet de värdeöverföringar vi gör.

Läs mer
Vetenskapsbild

Etik är centralt i vårt arbete

För att förbättra våra läkemedel och göra dem mer effektiva, måste vi samverka med andra. För oss är det viktigt att göra det på ett etiskt sätt.

Läs mer

Framtidens vård

Kvinna som lyssnar på musik

Morgondagens behandlingar

Innan penicillinet upptäcktes, kunde en vanlig förkylning vara dödlig. Men precis som antibiotika gjorde det möjligt att bota livshotande infektioner, kommer vi i framtiden att kunna bota och behandla sjukdomar som idag är dödliga. Gårdagens science fiction är dagens science.