Ökad transparens för läkemedelsföretag: Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdens medarbetare är nära och viktiga samarbetspartners för Pfizer. Det är de som dagligen har direktkontakt med patienterna, vars hälsa alltid står i centrum och är vårt gemensamma mål.

Vårt samarbete är viktigt och nödvändigt för att utveckla nya läkemedel. Vårt gemensamma arbete börjar ofta i rådgivande organ där vi diskuterar patienternas medicinska behov. Därefter fortsätter arbetet i kliniska studier, och efter att läkemedlet godkänts med uppföljande studier från den kliniska verkligheten. Vi stödjer varandra för att utbyta information för att tillsammans höja kunskapsnivån och öka möjligheten att erbjuda behandlingsalternativ som förbättrar patienters hälsa.

Vi vill att alla ska veta och förstå vad vi gör och hur vi gör det. Vi tror på öppenhet kring hur vi arbetar som företag och kring de relationer vi har med vårdens personal och organisationer. Genom att informera om dessa samarbeten på ett öppet sätt vill vi bidra till att förklara hur värdefulla dessa samarbeten är för vården av patienter.

Europeiskt regelverk

Den europeiska branschorganisationen EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) antog 2013 en ny etisk uppförandekod. Denna kod innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal görs publika. Initiativet gäller hela Europa inklusive Sverige. Läkemedelsföretag verksamma på den svenska marknaden publicerar vilka personer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Den första rapporteringen ägde rum 2016, baserat på utbetalningar som skett under 2015. Rapporteringen sker därefter årligen enligt principen ovan.

Mer information

På Läkemedelsföreningens (LIF) hemsida finns mer information kring branschens etiska regelverk och uppförandekoden som inkluderar öppen rapporteringen av värdeöverföringar.

Öppen rapportering av värdeöverföringar

Nedan finns rapporter med utbetalade ersättningar till hälso- och sjukvårdspersonal samt organisationer:

 

Rapport 2021

Metodbeskrivning - rapport 2021

Self-certification 2021

Rapport 2020

Metodbeskrivning - rapport 2020

Self-certification 2020

Rapport 2019

Metodbeskrivning - rapport 2019

Self-certification 2019

 

Vi fokuserar på att förbättra vårt sätt att göra affärer på och vill ge insyn i företagets verksamhet där det är möjligt. Vi lyssnar till synpunkter från de som är delaktiga i beslut kring hälso- och sjukvården och vi vill samverka med intressegrupper. Detta för att kunna fullgöra våra åtaganden till patienter, kunder och aktieägare på bästa sätt.

Publicering av denna information görs endast för transparensändamål, enligt vad som vidare beskrivs i Pfizers EEA HCP-policy om hemlighållande i https://privacycenter.pfizer.com/sv/hcp (avsnittet ”Rapportering av värdeöverföringar”). Det medför inte en generell behörighet för de som besöker webbplatsen att genomföra ytterligare behandling av hälsovårdspersonalens (HCP:ers) uppgifter, som t.ex. att kombinera dem med information som publicerats på andra webbplatser.