Vi arbetar för en bättre hälsa i hela världen

På Pfizer tycker vi att alla ska ha möjlighet att få bra vård, oavsett vilken del av världen de bor i. Därför använder vi vår kompetens, kunskap och våra resurser till att göra mediciner och sjukvård tillgänglig för alla.

Till exempel finansierar vi olika projekt som gör vården effektivare och mer tillgänglig. Vi kan donera läkemedel till fattiga länder, eller sälja läkemedel till ett avsevärt lägre pris så att patienter i utsatta områden kan få den medicin som de behöver. Vi har också program där volontärarbetare får möjlighet att bidra med sin specialistkunskap där den behövs som mest.

Några av våra satsningar:

Kampen mot trakom

Sedan 1998 har Pfizer varit involverat i globala projekt för att behandla och bekämpa ögonsjukdomen trakom. Trakom är en sjukdom som kan leda till blindhet och drabbar främst de fattigaste delarna av världen. Hittills har Pfizer donerat 600 miljoner doser av ett antibiotikum som används för att behandla sjukdomen. Stora framsteg har gjorts – sedan 2012 har antalet personer som behöver behandlas för trakom minskat med över 50%. Världshälsoorganisationen WHOs mål är att helt utrota trakom till år 2020.

Tillgången till vacciner

Via GAVI, ett globalt hälsopartnerskap inriktat på att rädda barns liv genom att förbättra möjligheterna till vaccination, har Pfizer sedan 2010 tillhandahållit vaccin till spädbarn och små barn för att förebygga pneumokocksjukdomar i världens fattigaste länder. Pfizer ska leverera upp till 740 miljoner doser till ett kraftigt reducerat pris fram till 2025 och har idag levererat 250 miljoner doser. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation och den främsta dödsorsaken för barn under fem år som kan förhindras genom vaccination.

Innovativa sätt att förbättra vården

Ett av våra program finansierar nytänkande lösningar, som förbättrar tillgången till läkemedel och vård. Vi går in som medfinansiärer, eller ger bidrag till lokala entreprenörer, för att tillhandahålla produkter och tjänster inom vården. Vi kan också dela med oss av kunskap om affärsmodeller och processer, för att göra leverantörskedjan för läkemedel effektivare.

Bättre hälsa för kvinnor och barn

Vårt program för bättre hälsa hos kvinnor och barn gör preventivmedel tillgängliga för kvinnor, och erbjuder barnen vacciner. Men som en del av programmet har vi bland annat också finansierat mobiltelefoner och solcellsdrivna surfplattor till vårdpersonalen. Dessa hjälpmedel gör arbetet effektivare, när de ska registrera barn för vaccination och hålla koll på deras vaccinationsplan.

Lindra och förebygga kroniska sjukdomar

För kroniska sjukdomar är tidig upptäckt och diagnos centralt. Därför finansierar Pfizer ett program som dels sprider information om kroniska sjukdomar och hur de uppkommer, dels informerar om vad man själv kan göra som patient.

Programmet finansierar också behandling - särskilt för primärvården i områden med få resurser. Som en del i programmet bidrar Pfizer med läkemedel för att behandla de svampinfektioner som är relaterade till HIV och AIDS.

Jordglob av glas i en skog

Miljö och hållbarhet

Likt de flesta andra produkter kan läkemedel påverka miljön. Det gäller i alla led, från forskning och tillverkning till försäljning, konsumtion samt avfalls- och avloppshantering.

Läs mer
Illustration av molekyl

Öppenhet kring samarbeten

Vi tror på öppenhet och transparens vid samarbeten med hälso- och sjukvården, och därför rapporterar vi öppet de värdeöverföringar vi gör.

Läs mer
Illustration av blad

Etik är centralt i vårt arbete

För att förbättra våra läkemedel och göra dem mer effektiva, måste vi samverka med andra. För oss är det viktigt att göra det på ett etiskt sätt.

Läs mer