Öppet EMA-möte om vacciner den 11 december

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) anordnar ett livesänt webinarium med ett öppet informationsmöte för allmänheten, för att beskriva hur processen med att ta fram och godkänna vaccin mot covid-19 går till.

Vaccin mot covid-19 väcker många frågor om bland annat effekt, risk för biverkningar och hur vaccinationen ska gå till. Syftet med mötet är att informera om och beskriva hur utvecklingen av ett nytt vaccin går till, och myndighetens roll i att granska, godkänna och övervaka den processen. Myndigheten vill också höra medborgarnas och intresseorganisationers önskemål, synpunkter och eventuella farhågor och kommer att ta med sig synpunkterna i den fortsatta beslutprocessen.

Coronapandemin är en global kris med förödande påverkan på hälsa och välfärd. Tillgången till säkra och effektiva vaccin är en förutsättning för att minska effekterna av pandemin. Även om vaccinerna tagits fram rekordsnabbt så har det gjorts utan att kompromissa på säkerhet, effekt och kvalitet skriver EMA i sin inbjudan till mötet.

Mötet livesänds mellan kl 13:00-16:30 den 11 december och är öppet för alla. Länk till mötet publiceras på EMA:s webbsida samma dag och ingen föranmälan krävs.

Mer information om mötet finns här

Här finns också utförlig information om utveckling, granskning, godkännande och uppföljning av vaccin mot covid-19