Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer och pride – så jobbar vi med mångfald och inkludering

Den 31/7-2/8 hålls pridefestivalen i Stockholm och i samband med detta vill vi på Pfizer passa på att uppmärksamma den viktiga frågan om HBTQ-rättigheter. Vi är mycket stolta över att mångfald och inkludering är frågor vi jobbar med året runt - och inte bara under prideveckan.

  För oss på Pfizer Sverige är arbetet med mångfald och inkludering något som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi tror fullt ut på att en inkluderande miljö där människor med varierande bakgrund vad gäller kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och så mycket mer, bidrar till ökad förståelse, arbetsglädje och stolthet. Detta gäller dels oss själva som kollegor och våra samarbetspartners men även patienters behov, vilket alltid är vårt främsta fokus.

  Så jobbar Pfizer Sverige för att inkludera och för att undvika diskriminering:

  • Vi har en intern arbetsgrupp, kallad Pfizer Paletten, som arbetar för att bredda förståelsen för hur viktigt ett öppet förhållningssätt till mångfald och inkluderande beteende är.
  • Vi deltar i DICE – Diversity and Inclusion Council Europe som är Pfizers europeiska nätverk som arbetar med frågor som bidrar till att våra medarbetare kan utvecklas både i arbetet och som individer.
  • Vi arbetar självklart efter Sveriges diskrimineringslag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • Vi strävar aktivt efter mångfald vid rekrytering av nya medarbetare.

  Låt oss hylla alla HBTQ-personer världen över!