Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer Strängnäs

Pfizers tillverkningsanläggning i Strängnäs är en av Sveriges största kommersiella bioteknologiska tillverkningsenheter av farmaceutisk aktiv substans. Här arbetar cirka 340 personer.

2019 firade anläggningen i Strängnäs 70 år.

Vår anläggning har vunnit flertalet priser för sina arbetsprocesser. Här finns en mycket effektiv tillverkningsorganisation med fokus på ständiga förbättringar genom Pfizers produktionssystem IMEx.

Vi tillverkar både egna produkter och produkter på licens för världsmarknaden. De substanser vi tillverkar är:

  • Tillväxthormon
  • Tillväxthämmande hormon
  • Medel mot blodpropp
  • Vaccin

Läkemedlen exporteras sedan över hela världen och gör nytta för patienter jorden runt, samtidigt som svensk tillväxt gynnas.

Våra processer

Bild från anläggningen

Effektiv tillverkning med optimerade processer

Vår arbetsmetod är avgörande för att säkra kvaliteten i våra produkter. Vi arbetar enligt Pfizers eget produktionssystem IMEx, vilket bland annat innebär att vi fokuserar på arbetsflöden istället för resurser. Genom att arbeta med flödesoptimering kan vi skapa stabila, kvalitetssäkrade processer. IMEx bygger på ständiga förbättringar och tillit till medarbetarna. Våra medarbetare har mandat att förbättra våra arbetsmetoder, och därför kan vi hela tiden göra vår tillverkning lite mer effektiv. Det gör att vi kan konkurrera med andra marknader, och därmed behålla produktionen i Sverige.

Vår kvalitet

Kvalitet och miljö vid tillverkningen

Kvalitet innebär för oss att vi tillverkar läkemedel som hjälper patienten på bästa sätt. Samtidigt strävar vi alltid efter att ta tillvara på våra resurser och värna om miljön – både den yttre miljön och vår egen arbetsmiljö. Vår ambition är att vara ledande inom miljö och säkerhet. Vårt miljöarbete har bland annat inneburit:

- Minskade koldioxidutsläpp genom att vi ersatt oljeeldning med fjärrånga från biobränsle.
- Lägre vattenförbrukning då vi återför kondensat från fjärrångan till leverantören.
- Att vi tar tillvara på råvarorna bättre och minskar avfallet, genom att förbättra våra arbetsprocesser.

Bild på anläggningen