Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizers arbete inom antibiotikaresistens och AMR uppmärksammas

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett globalt folkhälsohot, där antibiotikaresistens är den kanske mest kända delen. Om inget görs beräknas 10 miljoner människor dö årligen 2050 - det är fler människor än som idag dör av cancer, mässling och diabetes tillsammans.1

AMR uppstår när patogener blir resistenta mot effekterna av antimikrobiella läkemedel. Det kan drabba vem som helst, i alla åldrar, över hela världen.

AMR orsakar idag 700 000 dödsfall varje år1 och utan effektiva antimikrobiella läkemedelmedel kan infektioner som lunginflammation eller rutinmässiga operationer som kejsarsnitt och ledoperationer vara livshotande.

Varje dag används antimikrobiella läkemedel för att behandla och förebygga en rad infektioner, inklusive de som orsakas av bakterier (antibiotika och vacciner), virus (vacciner och antivirala medel), svampar (svampdödande medel) och parasiter (t.ex. malarialäkemedel). Men ett antal svårbehandlade sjukdomspatogener – som ofta kallas ”superbakterier” – har utvecklat resistens mot dessa läkemedel.

Pfizer arbetar med att förbättra den globala folkhälsan och är starkt engagerade i insatser för att begränsa utvecklingen av AMR. Två viktiga rapporter från Access to Medicines Foundation och AMR Industry Alliance publicerades nyligen med en uppdatering om läkemedelsindustrins initiativ.

Rapporten Benchmark 2020 nämner Pfizer som ett av de två ledande stora forskningsbaserade läkemedelsföretagen inom infektionsområdet. Vår ranking stiger, vilket visas genom en ökning med 9% i totala poäng jämfört med rapporten från 2018. I rapporten lyfts bland annat:

  • Pfizers insatser för att stödja tillgången till våra läkemedel
  • Våra forsknings- och utvecklingsprogram inom vacciner och infektionsläkemedel som är inriktade på prioriterade patogener
  • Ansvarsfull tillverkning, med omfattande riskhanteringsstrategier för våra tillverkningsanläggningar och våra leverantörer.
  • Pfizers ansvarstagande och ledarskap. Pfizer är det första företaget som delar rådata från ATLAS, vårt övervakningsprogram för resistensutveckling.


Här kan du läsa publikationerna i sin helhet:

https://accesstomedicinefoundation.org/media/uploads/downloads/5e26bb8b50bd3_Antimicrobial_Resistance_Benchmark_2020.pdf
https://www.amrindustryalliance.org/progress-report/

 

Referenser:

1Review on Antimicrobial Resistance. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations. May 2016. Available at: https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf