Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Satsning på pneumokockvaccin till äldre

Vi välkomnar att höstbudgeten innnehåller stora satsningar på välfärd och omsorg som inkluderar avgiftsfritt pneumokockvaccin för personer över 75 år med start hösten 2022.

Malin Parkler VD, Pfizer Sverige

Det är en preventiv insats som kommer att minska lidande, undvika sjukhusvård och rädda liv på ett enkelt, effektivt sätt.

Om vi prioriterar prevention – att hålla människor friska, i stället för att bara behandla när de blivit sjuka - bedömer vi att det kan bidra till ett längre och friskare liv för individen samtidigt som det också bidrar till en mer hållbar hälso- och sjukvård.

Vi måste se till att de vacciner vi har tillgång till i Sverige idag gör mer för att skydda människor under hela livet, från barndomen till hög ålder. Pandemin har visat hur viktiga vacciner är för folkhälsan och det är absolut nödvändigt att vi använder de vacciner som finns tillgängliga för att klara hälsan och hålla nere belastningen på vården.

Förhoppningsvis är satsningen på gratis pneumokockvaccin till de äldsta bara ett första steg i en ambition att skapa ett brett vuxenvaccinationsprogram, som inte bara inkluderar äldre utan även andra riskgrupper och vacciner.

 

Malin Parkler 
VD, Pfizer Sverige