För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterSå här kan vi markant minska andelen vattenånga som vi köper in i dag

”Så här kan vi markant minska andelen vattenånga som vi köper in i dag”

Om Pfizer

2024-04-03

Även om Pfizers bioteknikanläggning i Strängnäs kan stoltsera med ett av de lägsta CO2-avtryck av Pfizers anläggningar globalt, stannar förbättringsarbetet inte upp. Under 2023 har verksamheten haft fokus på att identifiera energisparande åtgärder. Arbetet har resulterat i en rapport om, och plan framåt, för implementering. 

Jakob Holmlund

Roll: Arbetar sedan 2011 på bioteknikanläggningen i Strängnäs, de senaste sex åren som teknik- och EHS-chef (Environment, Healtht & Safety). Kommer tidigare från Scania. 

– Det som ligger i pipeline det kommande året är att optimera våra kylanläggningar och system för värmepumpar för att ta vara på den restvärme som genereras, säger Jakob Holmlund, teknik- och EHS-chef (Environment, Health & Safety) med ansvar för hälsa, miljö och säkerhet på Pfizers bioteknikanläggning i Strängnäs. 
 
Anläggningen är en så kallad multiproduktionsanläggning. Det innebär att den tillverkar flera olika läkemedel i samma processlina, vilket ställer höga krav på att linan är ren innan den växlar från en produkt till en annan. Under rengöringsprocessen går det åt en stor mängd rent vatten för att tillverka det rena vattnet krävs ånga. 
 
– Tack vare att vi i och med det nya systemet med värmepumpar kommer att ta bättre vara på restvärmen, kan vi markant minska andelen ånga som vi köper in i dag. På så sätt sparar vi såväl pengar som miljö, säger Jakob Holmlund. 
 
Som följd av att anläggningen även eftersträvar förbättringar gällande social hållbarhet upprättades under 2023 en hållbarhetskommitté, med inspiration från ett examensarbete om hur medarbetare kan engageras i hållbarhetsarbete. Kommittén, som består av medarbetare från olika delar inom anläggningen i Strängnäs, träffas en gång i månaden för att identifiera förbättringsmöjligheter. 
 
– Ett exempel är att vi har en del dieseldrivna truckar. Kommittén har föreslagit att vi ska byta ut dessa mot eldrivna truckar i stället. Vi välkomnar alla idéer och ser verkligen positivt på att våra medarbetare engagerar sig, säger Jakob Holmlund. 
 
Under det senaste året har bioteknikanläggningen i Strängnäs också fått ett nytt miljötillstånd godkänt av Länsstyrelsen. Efter att preliminärt ha beviljats mot kravet på ett nytt processteg i reningsverket, för att ytterligare reducera kvävenivån innan vattnet släpps ut i Mälaren, har anläggningen nu uppnått kravet och därmed fått tillståndet beviljat. 
 
– Det är inte självklart att på förhand räkna ut effekten, men efter tester har vi fått fram nya gränsvärden och fått positivt besked från Länsstyrelsen, avslutar Jakob Holmlund. 
 

Hållbarhet

Våra senaste artiklar

Se fler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.