För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Etik är centralt i vårt arbeteHemOm PfizerPfizer och etikFör att förbättra våra läkemedel och göra dem mer verkningssamma, måste vi samverka med hälso- och sjukvården, patientföreningar och intresseorganisationer. För att göra det på ett etiskt sätt, har vi tydliga riktlinjer och redovisar öppet dessa samarbeten.
Vi har också en egen code of conduct, som ligger till grund för vår verksamhet.

Pfizer som uppdragsgivare

Pfizer anlitar ibland läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal för att utföra specifika uppdrag, till exempel att hålla en föreläsning eller att delta i en rådgivande expertgrupp. Pfizer kräver alltid ett skriftligt avtal för dessa uppdrag som också ska godkännas av arbetsgivaren.
 

Kongresser och symposier

Vetenskapliga konferenser utomlands är en viktig del av vårt arbete för en bättre hälsa och Pfizer deltar ofta på kongresser och symposier för att hålla oss uppdaterade om de senaste vetenskapliga rönen. Sedan 1 januari 2015 är det inte tillåtet att ge ekonomiskt stöd till hälso- och sjukvårdspersonal för att delta vid dessa kongresser och symposier. Vi arrangerar möten på plats med svenska läkare som deltar vid kongressen.
 

Patientorganisationer

Patientorganisationer är viktiga partners i många frågor eftersom de har stor erfarenhet av behandlingar och läkemedelsanvändning. Alla samarbeten publiceras i LIFs Samarbetsdatabas.
 

Utbildningsmaterial och hjälpmedel

Vi har tydliga riktlinjer för hur vi arbetar med informations- och utbildningsmaterial samt hjälpmedel för yrkesutövande inom hälso- och sjukvården. Vi arbetar enligt LER (läkemedelsbranschens etiska regelverk). Våra informations- och utbildningsmaterial och hjälpmedel ska alltid vara till direkt nytta för patienter.
 

Representation

När vi samarbetar med andra, eller arrangerar och deltar i vetenskapliga aktiviteter, tillhandahåller vi ibland en enkel måltid. Pfizer följer alltid de beloppsgränser som är fastslagna av branschorganisationen LIF.
 

Europeiskt regelverk

I Europa och även Sverige gäller att vrädeöverföringar i form av till exempel konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal görs publika. Läkemedelsföretag verksamma på den svenska marknaden publicerar vilka personer eller organisationer i Sverige som ha fått värdeöverföringar under ett visst år. Samt det totala värdet av dessa. Överföringarna följer den etiska uppförandekod som har utarbetats av branschorganisationen EFPIA, European Federation of Pharmaceuticals Industries and Associations, och som ha rimplementerats i LER. Den första rapporteringen, enligt uppförandekoden, ägde rum 2016 baserat på utbetalningar som gjordes under 2015. Rapporteringen har sedan dess skett årligen. Se senaste rapporten med utbetalade ersättningar här: Öppen rapportering av värdeöverföringar.
 

Pfizer och etik

  • Miljö och hållbarhet
  • Öppen rapportering av värdeöverföringar
  • Bättre hälsa i hela världen
Etiska regler för läkemedelsbranchen

Vi arbetar enligt de etiska regler och överenskommelser som läkemedelsbranschen gjort med hälso- och sjukvården, apoteksföretagen, Sveriges Läkarförbund, handikapporganisationerna, med flera. Läs gärna mer om de etiska regler och riktlinjer som gäller för vår bransch på Läkemedelsindustriföreningen, LIFs hemsida.

Gå till LIF:s webbplats

Om Pfizer

Verksamhet och historiaPfizer och etikAktuelltJobba hos ossFör aktieägareFör leverantörer

Senaste nytt inom Pfizer

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.