För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Etik och transparensHemOm PfizerPfizer och etikSom dotterbolag till Pfizer Inc. med hemvist i USA har vi åtagit oss att följa FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. Vi följer svensk lag och LER, läkemedelsbranschens etiska regelverk, som bland annat innebär redovisning av samarbeten. Dessutom är interna riktlinjer och uppförandekod viktiga verktyg för styrning och ansvar.

För att förbättra våra läkemedel och göra dem mer effektiva är samarbeten med hälso- och sjukvård samt patientoch andra intresseorganisationer av stor betydelse. För att hjälpa till att säkerställa att arbetet utförs på ett etiskt sätt följer Pfizer tydliga riktlinjer för öppen redovisning av sina samarbeten.

Vi arbetar även efter en egen uppförandekod, The Blue Book, som utgör grunden för verksamheten. 

Pfizer som uppdragsgivare

Pfizer anlitar ibland läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal för att utföra specifika uppdrag, till exempel att hålla en föreläsning eller att delta i en rådgivande expertgrupp. Vi kräver alltid ett skriftligt avtal för uppdragen som, om de har ingåtts med individen, även ska vara godkända av den anlitades arbetsgivare.
 

Patientorganisationer

Patientorganisationer är viktiga partners i flera frågor med sin breda och långa erfarenhet av behandlingar och läkemedelsanvändning. Alla samarbeten publiceras i LIFs Samarbetsdatabas.
 

Utbildningsmaterial och hjälpmedel

Vi följer LER, läkemedelsbranschens etiska regelverk, och tydliga interna riktlinjer för hur vi arbetar med informations- och utbildningsmaterial samt hjälpmedel för yrkesutövande inom hälso- och sjukvård. Vårt material och våra hjälpmedel ska alltid vara till direkt nytta för patienter.
 

Representation

När vi samarbetar med andra parter, eller arrangerar och deltar i vetenskapliga aktiviteter, tillhandahåller vi ibland en enkel måltid. Vid dessa tillfällen följer Pfizer alltid branschorganisationen Lifs fastslagna beloppsgränser.
 

Europeiskt regelverk

I Europa och även i Sverige gäller regeln att värdeöverföringar i form av till exempel konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal görs publika. Företag verksamma på den svenska marknaden publicerar vilka personer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det totala värdet av dessa. Överföringarna följer den etiska uppförandekod som har utarbetats av branschorganisationen EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, och har implementerats i LER. Den första rapporteringen, enligt uppförandekoden, ägde rum 2016 baserat på utbetalningar som gjordes under 2015. Rapporteringen har sedan dess skett årligen.

Se senaste rapporten med utbetalade ersättningar här: Öppen rapportering av värdeöverföringar.

Pfizer och etik

  • Miljö och hållbarhet
  • Öppen rapportering av värdeöverföringar
  • Bättre hälsa i hela världen
Etiska regler för läkemedelsbranchen

Vi arbetar enligt de etiska regler och överenskommelser som läkemedelsbranschen gjort med hälso- och sjukvården, apoteksföretagen, Sveriges Läkarförbund, handikapporganisationerna, med flera. Läs gärna mer om de etiska regler och riktlinjer som gäller för vår bransch på Läkemedelsindustriföreningen, LIFs hemsida.

Gå till LIF:s webbplats

Om Pfizer

Verksamhet och historiaPfizer och etikAktuelltJobba hos ossFör aktieägareFör leverantörer

Senaste nytt inom Pfizer

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.