Pfizers verksamhet idag

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag, och vår stora drivkraft är att hjälpa människor till ett friskare och längre liv. Det gör vi genom att forska fram och tillverka nya läkemedel.

  Våra viktigaste forskningsområden är:

  • Immunologi och inflammation
  • Kardiovaskulära och metabola sjukdomar
  • Smärta
  • Onkologi
  • Vacciner
  • Sällsynta sjukdomar
  • Biosimilarer

  Pfizer på en minut

   Några korta fakta om oss och vår verksamhet:

   • Grundades i USA 1849 och är idag ett av världens ledande läkemedelsbolag
   • Har sitt huvudkontor i New York, USA
   • Har mer än 97 000 medarbetare i hela världen
   • Pfizers produkter finns tillgängliga i cirka 175 länder
   • Har forskningscentra i Asien, Europa och Nordamerika
   • Har 250 forskningssamarbeten med universitet och industri
   • Erbjuder produkter inom en unik bredd av behandlingsområden
   • År 2015 uppgick försäljningen till 49 miljarder USD
   • År 2015 investerade Pfizer drygt 7 miljarder USD i forskning och utveckling
   • Har 66 produktionsanläggningar i världen, varav en i Strängnäs i Sverige

   Pfizer i Sverige

   Pfizer är idag den största leverantören av medicinska behandlingar i Sverige. Med över 140 läkemedel och vacciner hjälper vi patienter i alla skeden av livet, både genom att förebygga sjukdom genom vaccination och genom att behandla allt från örsprång till hjärt-kärlsjukdom och cancer.

   Snabba fakta om Pfizer i Sverige:

   • Etablerades i Sverige 1954
   • Är den största leverantören av medicinska behandlingar till sjukvård och patienter i Sverige
   • Har cirka 140 läkemedel och vacciner på den svenska marknaden
   • Har drygt 400 medarbetare i Sverige år 2015.
   • Medverkar i ca en tredjedel av utvecklingsprojekt i fas I och III, med nästan hälften av alla studier på nya produkter
   • Har flera forskningssamarbeten med akademi och företag.
   • Tillverkar biologiska läkemedel i vår högteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs, och exporterar dem till hela världen.

   Svenska rötter

   Pfizer etablerade sig i Sverige 1954, men våra svenska rötter sträcker sig betydligt längre tillbaka tack vare det svenska läkemedelsbolaget Pharmacia, som grundades i Stockholm 1911 och som Pfizer förvärvade 2003.

   Kliniska studier i Sverige

   Pfizer forskar hela tiden fram nya läkemedel i samarbete med den svenska sjukvården. I Sverige Medverkar vi i ca en tredjedel av utvecklingsprojekt i tidig klinisk fas (fas II) och i sen fas (fas III) i nästan hälften av alla studier på nya produkter.

   Marknadsbolag i Sollentuna

   Vårt svenska kontor ligger i Sollentuna. Här jobbar närmare 200 personer med bland annat information och uppföljning kring våra läkemedel och behandlingsområden.


   Tillverkning i Strängnäs

   På Pfizer strävar vi alltid efter att vara i framkant när det gäller kvalitet och arbetsprocesser. På vår högteknologiska fabrik i Strängnäs tillverkar vi läkemedel i världsklass, med fokus på miljö, kvalitet och effektivitet.

   Vår fabrik i Strängnäs är en av norra Europas mest avancerade biotech-anläggningar, och har vunnit priser för sina arbetsprocesser. Här tillverkar vi

   • tillväxthormon
   • tillväxthämmande hormon
   • medel mot blodpropp och
   • vacciner.

   Vi har även kontraktstillverkning av ett immunsuppressivt läkemedel för Sobi.

   Läkemedlen exporteras sedan över hela världen, och gör nytta för patienter jorden runt. Samtidigt gynnas svensk tillväxt.

   Två kvinnor samtalar i röda fåtöljer

   Effektiv tillverkning med optimerade processer

   Vår arbetsmetod är avgörande för att säkra kvaliteten i våra produkter. Vi arbetar enligt Toyotas modell LEAN, vilket bland annat innebär att vi fokuserar på arbetsflöden istället för resurser. Genom att arbeta med flödesoptimering kan vi skapa stabila, kvalitetssäkrade processer.

   LEAN bygger på ständiga förbättringar och tillit till medarbetarna. Våra medarbetare har mandat att förbättra våra arbetsmetoder, och därför kan vi hela tiden göra vår tillverkning lite mer effektiv. Det gör att vi kan konkurrera med andra marknader, och därmed behålla produktionen i Sverige.

   Kvalitet och miljö vid tillverkningen

   Kvalitet innebär för oss att vi tillverkar läkemedel som hjälper patienten på bästa sätt. Samtidigt strävar vi alltid efter att ta tillvara på våra resurser och värna om miljön – både den yttre miljön och vår egen arbetsmiljö. Vår ambition är att vara ledande inom miljö och säkerhet.

   Vårt miljöarbete har bland annat inneburit:

   • Minskade koldioxidutsläpp genom att vi ersatt oljeeldning med fjärrånga från biobränsle
   • Lägre vattenförbrukning då vi återför kondensat från fjärrångan till leverantören
   • Att vi tar tillvara råvarorna bättre och minskar avfallet, genom att förbättra våra arbetsprocesser.

   Priser och utmärkelser

   2010 – Energy & Climate Change Certificate för vårt miljöarbete

   2011 – Facility of the year award från ISPE/Society of Pharmaceutical Engineering i kategorin Operational Excellence, för vårt arbete med effektivisering

   2013 – Change Management Award och Årets läkemedelsprofil till fabrikschefen

   Gammalt apotek

   Pfizers historia

   Två kusiner tillverkar smaksatta tabletter mot parasiter. Så börjar historien om det som idag är väldens största läkemedelsföretag och hjälper miljontals människor.

   Läs mer om våra milstolpar
   Illustration

   Etik i vårt arbete

   Vi samarbetar ofta med vården, patientföreningar och intresseorganisationer. För att göra det på ett etiskt sätt, har vi tydliga riktlinjer och är öppna med hur samarbetena går till.

   Läs mer om samarbetet
   Äldre man lyfter litet barn högt i luften

   Värdet av våra läkemedel

   Vi är stolta över att våra läkemedel kan hjälpa människor till ett friskare liv och vardag. Vi brinner för att hjälpa patienter i livets alla skeden.

   Våra läkemedel gör skillnad