Pfizers verksamhet idag

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag, och vår stora drivkraft är att hjälpa människor till ett friskare och längre liv. Det gör vi genom att forska fram och tillverka nya läkemedel. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar.

  Våra viktigaste forskningsområden:

  • Immunologi och inflammation
  • Kardiovaskulära och metabola sjukdomar
  • Smärta
  • Onkologi
  • Vacciner
  • Sällsynta sjukdomar
  • Biosimilarer

  Kort om Pfizers verksamhet:

  • Grundades i USA 1849 och är idag ett av världens ledande läkemedelsbolag.
  • Har huvudkontoret i New York, USA.
  • Har mer än 92 000 medarbetare i hela världen.
  • Pfizers produkter finns tillgängliga i cirka 125 länder.
  • Har forskningscentra i Asien, Europa och Nordamerika.
  • Har ca 250 forskningssamarbeten med universitet och industri.
  • Erbjuder produkter inom en unik bredd av behandlingsområden.
  • År 2018 uppgick försäljningen till drygt 53 miljarder USD.
  • År 2018 investerade Pfizer drygt 8 miljarder USD i forskning och utveckling.
  • Har 58 produktionsanläggningar i världen, varav en i Strängnäs i Sverige.

  Pfizer i Sverige

  Pfizer är idag den största leverantören av medicinska behandlingar i Sverige. Med över 140 läkemedel och vacciner hjälper vi patienter i alla skeden av livet. Pfizer både förebygger sjukdom genom vaccination, och behandlar allt från örsprång till hjärt-kärlsjukdom och cancer.

  • Etablerades i Sverige 1954.
  • Är den största leverantören av medicinska behandlingar till sjukvård och patienter i Sverige.
  • Har cirka 140 läkemedel och vacciner på den svenska marknaden.
  • Har drygt 400 medarbetare i Sverige år 2018.
  • Svenska kliniker deltar i cirka en fjärdedel av Pfizers globala, kliniska forskningsprogram. Just nu drygt 50 studier på 35 kliniker.
  • Har flera forskningssamarbeten med akademi och företag.
  • Tillverkar biologiska läkemedel i vår högteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs, och exporterar dem till hela världen.
  • Har svenska rötter. Pfizer etablerade sig i Sverige 1954, men våra svenska rötter sträcker sig betydligt längre tillbaka tack vare det svenska läkemedelsbolaget Pharmacia, som grundades i Stockholm 1911 och som Pfizer förvärvade 2003.

  Kliniska studier i Sverige

  Pfizer forskar hela tiden fram nya läkemedel i samarbete med den svenska sjukvården. I Sverige medverkar vi i ca en fjärdedel av Pfizers globala kliniska forskningsprogram.

  Marknadsbolaget i Stockholm

  På vårt marknadsbolag i Silverdal arbetar cirka 170 personer med information och uppföljning kring våra läkemedel och behandlingsområden. Som ledande läkemedelsföretag vill vi inte bara säkerställa tillgången till effektiva läkemedel och kunskapen kring mediciner och sjukdomar – utan också bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård i Sverige.

  Tillverkningsanläggningen i Strängnäs

  På vår tillverkningsanläggning i Strängnäs arbetar cirka 250 personer. Här finns Sveriges största kommersiella bioteknologiska tillverkningsenhet av farmaceutisk aktiv substans. Vår anläggnig är en av norra Europas mest avancerade biotech-anläggningar och har vunnit priser för sina arbetsprocesser. Här finns en mycket effektiv tillverkningsorganisation med fokus på ständiga förbättringar genom metoderna Six Sigma och LEAN.

  Vi tillverkar både egna produkter och produkter på licens för världsmarknaden – allt i världsklass. De substanser vi tillverkar är:

  • Tillväxthormon
  • Tillväxthämmande hormon
  • Medel mot blodpropp
  • Vacciner

  Vi har även kontraktstillverkning av ett immunsuppressivt läkemedel för Sobi.

  Läkemedlen exporteras sedan över hela världen och gör nytta för patienter jorden runt, samtidigt som svensk tillväxt gynnas.

   

  Två kvinnor samtalar i röda fåtöljer

  Effektiv tillverkning med optimerade processer

  Vår arbetsmetod är avgörande för att säkra kvaliteten i våra produkter. Vi arbetar enligt Toyotas modell LEAN, vilket bland annat innebär att vi fokuserar på arbetsflöden istället för resurser. Genom att arbeta med flödesoptimering kan vi skapa stabila, kvalitetssäkrade processer.

  LEAN bygger på ständiga förbättringar och tillit till medarbetarna. Våra medarbetare har mandat att förbättra våra arbetsmetoder, och därför kan vi hela tiden göra vår tillverkning lite mer effektiv. Det gör att vi kan konkurrera med andra marknader, och därmed behålla produktionen i Sverige.

  Kvalitet och miljö vid tillverkningen

  Kvalitet innebär för oss att vi tillverkar läkemedel som hjälper patienten på bästa sätt. Samtidigt strävar vi alltid efter att ta tillvara på våra resurser och värna om miljön – både den yttre miljön och vår egen arbetsmiljö. Vår ambition är att vara ledande inom miljö och säkerhet.

  Vårt miljöarbete har bland annat inneburit:

  • Minskade koldioxidutsläpp genom att vi ersatt oljeeldning med fjärrånga från biobränsle.
  • Lägre vattenförbrukning då vi återför kondensat från fjärrångan till leverantören.
  • Att vi tar tillvara på råvarorna bättre och minskar avfallet, genom att förbättra våra arbetsprocesser.

  Priser och utmärkelser

  2010 – Energy & Climate Change Certificate för vårt miljöarbete

  2011 – Facility of the year award från ISPE/Society of Pharmaceutical Engineering i kategorin Operational Excellence, för vårt arbete med effektivisering

  2013 – Change Management Award och Årets läkemedelsprofil till fabrikschefen

  Gammalt apotek

  Pfizers historia

  Två kusiner tillverkar smaksatta tabletter mot parasiter. Så börjar historien om det som idag är väldens största läkemedelsföretag och hjälper miljontals människor.

  Läs mer om våra milstolpar
  Illustration

  Etik i vårt arbete

  Vi samarbetar ofta med vården, patientföreningar och intresseorganisationer. För att göra det på ett etiskt sätt, har vi tydliga riktlinjer och är öppna med hur samarbetena går till.

  Läs mer om samarbetet
  Äldre man lyfter litet barn högt i luften

  Värdet av våra läkemedel

  Vi är stolta över att våra läkemedel kan hjälpa människor till ett friskare liv och vardag. Vi brinner för att hjälpa patienter i livets alla skeden.

  Våra läkemedel gör skillnad