Vetenskaplig integritet – en ledstjärna i vårt arbete

Vacciner har räddat miljontals liv världen över. De har varit avgörande för att många sjukdomar som tidigare ansågs allvarliga och dödliga idag mer eller mindre är utrotade. Vaccination är, näst efter tillgång till rent vatten, det mest effektiva sättet att rädda liv och främja hälsa.

Pfizer har lång erfarenhet av vaccinforskning. I över 130 år har vi utvecklat vacciner för att förebygga smittsamma bakterieinfektioner och virus. Och idag gör vi, tillsammans med andra läkemedelsföretag, allt vi kan för att ta fram ett säkert och effektivt vaccin mot covid-19.

Målet är att ta fram ett säkert och effektivt vaccin snabbare än någonsin tidigare, utan att kompromissa på kvalitet och säkerhet i något steg. Vetenskaplig integritet – att följa samma höga vetenskapliga och etiska standarder i kliniska prövningar, samarbete med tillsynsmyndigheter och noggrannhet i tillverkningsprocesser som alltid – är en ledstjärna i vårt arbete.

Därför har Pfizer, tillsammans med ett antal andra ledande vaccinföretag, undertecknat ett offentligt löfte för att klargöra vårt åtagande att utveckla och testa potentiella vacciner mot covid-19 i enlighet med väletablerade och validerade vetenskapliga standarder.

Läs löftet här