För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterPfizers hållbarhetsarbete - för planetens och människors hälsaPfizers hållbarhetsarbete - för planetens och människors hälsaOm Pfizer

2022-11-03

Klimatförändringarnas inverkan på människors hälsa är nu tydlig. Mellan 2030 och 2050 förväntas de orsaka ytterligare 250 000 dödsfall per år på grund av ökade effekter som värmestress och undernäring.

Om vi inte minskar utsläppen av växthusgaser är vår tillgång till ren luft, säkert dricksvatten och mat och trygga boenden i farozonen.

Nyligen tillkännagav Pfizer att man har för avsikt att påskynda minskningen av sina koldioxidutsläpp. Caroline Roan, global hållbarhetschef på Pfizer, berättar här om Pfizers arbete med att begränsa klimatpåverkan.

- Klimatförändringarna har en stor påverkan på människors hälsa, vilket är Pfizers kärnverksamhet, säger Caroline.-

  • Det är inte teoretiskt – vi ser redan globala effekter av klimatförändringar, som stigande temperaturer, svårare väderförhållanden, luftföroreningar, geografiska förändringar i vektorburna sjukdomar, osäkerhet kring livsmedel på grund av torka och mer.

  • Klimatförändringar är också en rättvisefråga inom hälsa eftersom de påverkar alla samhällen, särskilt historiskt marginaliserade samhällen.

- Uppskattningsvis kan 4% till 5% av de globala växthusgasutsläppen kopplas till hälsosystemet. Vi inser att åtgärder behövs och att vi måste bidra till lösningen, säger Caroline.

Hur Pfizer kan påverka

Guidade av vårt företags syfte, “Breakthroughs that change patients’ lives,” är vi fast beslutna att minska företagets växthusgasutsläpp och samarbeta med partners och leverantörer i hela vår värdekedja för att uppmuntra liknande åtgärder, som att:

  • Sätta upp ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser för vår verksamhet, genomföra åtgärder för att uppnå dessa mål och sträva efter att 100 % av vår el ska komma från förnybara källor.

  • Arbeta nära våra tusentals leverantörer för att uppmuntra liknande ambitioner i att begränsa växthusgasutsläppen.

  • Dela med oss av våra framsteg när det gäller att nå våra mål i vår globala hållbarhetsrapport.

Som en del i vår kärnverksamhet använder vi vår vetenskapliga forsknings- och tillverkningsexpertis för att utveckla nya läkemedel och vacciner som potentiellt kan behandla sjukdomar och tillstånd kopplade till klimatförändringar.

Varför det är viktigt

Ungefär 80% av våra växthusgasutsläpp kommer från verksamheter som vi inte själva hanterar, men är en kritisk del av vår värdekedja för att säkerställa kontinuitet i leveransen av läkemedel och vacciner till patienter. Det handlar till exempel om leverantörer som tillverkar råvaror eller komponenter, eller företag som transporterar våra produkter.
För att verkligen göra skillnad behövs åtgärder från alla parter inom alla sektorer.

Siktar på att uppnå den frivilliga Net-Zero standarden till 2040

- Pfizer har länge arbetat med klimatåtgärder. Vi satte upp våra första mål för företagets växthusgasutsläpp år 2000 och är stolta över att ha minskat våra utsläpp med 64% under de senaste 21 åren, säger Caroline.

 

Men världen har förändrats dramatiskt sedan 2000 och behovet av klimatåtgärder är nu än mer brådskande, så därför utmanar vi oss och tillämpar en av Pfizers företagsvärderingar, Courage (mod), för att påskynda minskningarna av våra koldioxidutsläpp.

 

Net-Zero Standard, den senaste standardiserade klimattermen från Science Based Target Initiative, ger vägledning och rekommendationer för att minska företagets utsläpp med 95% och värdekedjans utsläpp med 90% senast 2050.

 

Pfizers mål är att uppnå den ambitiösa Net-Zero standarden i hela vår värdekedja till 2040 med utgångspunkt från 2019 som baseline, vilket är 10 år tidigare än standardens förväntningar.

 

- För att uppnå det ambitiösa målet planerar vi att gå över till förnybar och koldioxidfri teknik i hela vår verksamhet och strävar efter att liknande åtgärder tas genom hela vår globala leveranskedja, samtidigt som vi fortsätter att uppfylla våra åtaganden gentemot patienterna, säger Caroline.

 

Denna övergång kommer att utmana vårt globala nätverk, och kräva innovation och uthållighet, och kommer att omfatta stora strategiska infrastrukturprojekt, såväl som dagliga åtgärder från alla globala kollegor.

Hur ska det gå till?

Det handlar om att engagera vårt globala nätverk av kollegor för att integrera beprövade lösningar samtidigt som vi utmanar vårt team att hitta innovativa lösningar och ideér. Våra viktigaste fokusområden inkluderar:

  • Främja energisparprogram på våra anläggningar för att minska energibehovet.

  • Öka effektiviteten i tillverkningsprocesser för att begränsa energibehovet.

  • Identifiera lösningar med låga eller inga koldioxidutsläpp för att möta och upprätthålla produktionskraven från vår R&D och tillverkningsverksamhet.

  • Övergång till el- och hybridalternativ i tjänstebilsflottan.

Det kommer inte att bli lätt, men vi har ambitionen och ännu viktigare, företagsledningens stöd och engagemang att sätta och nå ambitiösa mål.

Några av de lösningar som behövs för denna ambitiösa övergång är inte kommersiellt tillgängliga ännu, men vi är inte ensamma och vill samarbeta med organisationer som delar liknande ambitioner att få tillgång till banbrytande teknologier och innovationer.

Tillsammans tror vi att vi kan driva på utvecklingen och nå framsteg som hjälper till att skydda vår planet och människor.
 

Läs mer om Pfizers arbete med att påskynda klimatåtgärder.

Relaterade artiklar

Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.