För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Pfizers hållbarhetsarbeteHemOm PfizerPfizers hållbarhetsarbete Om Pfizer Sverige

Pfizer Sverige arbetar för att säkerställa tillgången till kvalitetssäkrade läkemedel och behandlingar. Vi har ungefär 130 läkemedel och vacciner registrerade i Sverige idag och bedriver forskningssamarbeten med svensk hälso- och sjukvård, akademi och andra företag. Under 2022 hade vi 18 kliniska studier i Sverige, pågående eller i uppstartsfas.

På huvudkontoret i Stockholm arbetade i slutet av räkenskapsåret 2022 närmare 150 personer med information om, evidensgenerering och uppföljning av våra läkemedel, vacciner och behandlingsområden. Vid samma period arbetade drygt 330 personer med både tillverkning av våra egna produkter och kontraktstillverkning av andras produkter i vår bioteknikanläggning i Strängnäs.

Läs mer om Pfizer
  • Highlights 2022
  • Produktion i Strängnäs
  • Klimat och miljö
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Ladda ner PDF
Highlights 2022Nya läkemedel och vacciner

nya läkemedel och vacciner har godkänts av EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten – pneumokockvaccin, läkemedel mot migrän, tillväxthormon och ett antiviralt läkemedel för att behandla covidinfektion.

Allt inom vaccin
Andel kvinnor i styrelsen

60% andel kvinnor i styrelsen i Pfizer AB och 25% i Pfizer Health AB.

Andel kvinnor i chefsposition

59% andel kvinnor i chefsposition: 59% i Pfizer AB och 34% i Pfizer Health AB.

An Accord for a Healthier World

Pfizers initiativ för att förse 1,2 miljarder
människor i 45 låginkomstländer med hälso- och sjukvård och tillgång till våra produkter.

Mer om AAHW
Användning av resurser

Avfall –12% 
I Strängnäs minskade farliga ämnen och icke-farligt avfall som fraktats bort med 292 524 kg, jämfört med 2021.

Kväve –60% 
Utsläppen av kväve minskade med 60 procent.
2022: 728,8 kg
2021: 1 814,8 kg

Ett av de mest etiska företagen

Utnämnd till ett av de mest etiska företagen av Ethisphere.

Läs mer
VD-ord Hållbar framtid med svensk innovationskraft och ökad tillgång till hälsa

På Pfizer har vi en stark drivkraft i att hjälpa människor till ett friskare och längre liv. Jag blir stolt när jag tänker på att mer än 1,3 miljarder människor under det gångna året har fått hjälp till en bättre hälsa tack vare tillgång till våra läkemedel och vacciner.

– Malin Parkler, vd Pfizer Sverige

Läs vd-ordet
Produktion i Strängnäs

På Pfizers bioteknikanläggning i Strängnäs arbetar drygt 330 personer med tillverkning av våra egna produkter och kontraktstillverkning av andras produkter. Här produceras aktiv substans som ska ingå i läkemedel för tillväxthormon, tillväxthämmare mot akromegali, läkemedel för att förebygga blodpropp och vaccin mot hjärnhinneinflammation. Vi kontraktstillverkar även aktiv substans till ett annat läkemedelsföretag.

På anläggningen bedrivs ett långsiktigt miljöarbete som bland annat har resulterat i:

  • Minskade koldioxidutsläpp genom att oljeeldning har ersatts med fjärrånga från biobränsle

  • Minskat avfall genom ständiga förbättringar av våra arbetsprocesser

Bioteknikanläggningen har fått flera utmärkelser för sina arbetsprocesser, sitt miljöarbete och sitt jämlikhetsarbete. Arbetet stöds av Pfizers eget produktionssystem IMEx, Integrated Manufacturing Excellence, som bygger på ständiga förbättringar och tillit till medarbetarna. Genom systemet kan vi fokusera på arbetsflöden istället för resurser, och på sätt skapa stabila kvalitetssäkrade processer. 

Läs mer om vår produktion i Strängnäs
Vårt arbeteJakob Holmlund“Med ambitiösa hållbarhetsmål finns det alltid saker att förbättra”

I arbetet för att nå netto noll ligger Pfizers bioteknikanläggning i Strängnäs bra till. Motsvarande 0,1 procent av det totala koldioxidavtrycket från Pfizers 40 produktionsanläggningar kommer härifrån. Nu är siktet inställt på att nå ett ännu bättre resultat.


Läs mer
Elin WesterbergEn viktig pusselbit i hållbarhetsarbetet

Elin Westerberg arbetar som platschef på Solör Bioenergi Strängnäs, som arbetar med förnybar energi baserad på trädbränslen och är en viktig strategisk partner för Pfizers hållbarhetsarbete. Företaget levererar ånga, värme och el till Pfizers bioteknikanläggning i Strängnäs och återanvänder slam och vatten från anläggningen.


Läs mer
Adine YeganehsMångfald ett nav i verksamheten

En vilja att öka gemenskapen och en ledning som uppmuntrar till nya idéer. Det genomsyrar Adine Yeganehs arbete inom Paletten, Pfizers interna arbetsgrupp för mångfald och inkludering.


Läs mer
“Vi ska vara effektiva och i framkant inom hållbarhet”

När Johan Carlsson började på Pfizer för fyra år sedan möttes han av en stödjande kultur med ett tydligt hållbarhetsfokus. Som platschef för Pfizers bioteknikanläggning i Strängnäs, en av Sveriges största för kommersiell produktion av läkemedelssubstanser och vacciner, är det viktigt att ständigt ha med sig både det kort- och långsiktiga perspektivet för att ligga steget före hållbarhetsfrågorna.

Läs mer
Hållbarhetsstrategi Vår syn på hållbarhet

Pfizers syn på hållbarhet grundas i vårt syfte och vår drivkraft att hjälpa människor till ett friskare och längre liv. Vår interna kultur bygger på en hälsosam arbetsplats, med mångfald och inkludering, och där våra medarbetare kan utvecklas. Vi strävar efter att agera etiskt, genomtänkt och ansvarsfullt i allt vi gör. Genom att använda våra unika resurser och våra forskningsresultat till att ta fram nya läkemedel och vacciner, öka tillgång till hälso- och sjukvård och ta steg mot målet att nå netto noll till 2040 kan vi bidra till förbättrad global hälsa. Även samarbeten och partnerskap är avgörande för att lyckas.

Ladda ner Hållbarhetsrapporten här
Innovation, samarbete och engagemang för bättre hälsa

Pfizer samarbetar med vårdgivare, patientföreningar, bioteknikbolag, teknologibolag, myndigheter och akademi för att kontinuerligt hitta nya angreppssätt på allvarliga hälsoproblem och nå bättre resultat för patienter, vårdgivare och hälsovårdssystem i stort.

Ladda ner Hållbarhetsrapporten här
Klimat 
och miljö
Arbetet mot netto noll Pfizer har som globalt mål att uppnå netto noll i hela värdekedjan till 2040 till följd av klimatförändringarnas inverkan på människors hälsa. En rad beprövade och nya lösningar ska hjälpa oss att nå målet.Läs mer härArbetet mot netto noll
Leverantörer spelar en viktig roll för att nå netto noll
Arbetet mot netto noll
Samarbete och snillrika processer för minimering av avfall
Arbetet mot netto noll
Så begränsar vi läkemedels miljöpåverkan
Social
hållbarhet
Global hälsaÖkad tillgång till sjukvård och läkemedel för patienter som i dag har bristande tillgång är ett viktigt steg mot en starkare global hälsa. Pfizer arbetar proaktivt för att bidra till att stärka hälsosystem, förbättra sjukvård och främja en mer hållbar utveckling. Läs mer härGlobal hälsa
Så arbetar Pfizer i kampen mot antibiotikaresistens
Global hälsa
Arbetsgivare som gör skillnad
Global hälsa
Pfizers samhällsengagemang och mänskiliga rättigheter

Ladda hem hållbarhetsrapporten här

Ekonomisk
hållbarhet
Etik och transperensSom dotterbolag till Pfizer Inc. med säte i USA lever vi upp till FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, och i Sverige följer vi svensk lag och LER, läkemedelsbranschens etiska regelverk. Läs mer härEtik och transparens
Antikorruption och efterlevnad

Läs mer i vår hållbarhetsrapport på sidan 34

Etik och transparens
Styr- och policydokument

Läs mer i vår hållbarhetsrapport på sidan 35

Ladda ner PDF

Detta är en digital version av Pfizers hållbarhetsrapport 2022. Rapporten sammanfattar Pfizers prioriterade hållbarhetsfrågor och hur vi arbetar med områden som bland annat miljö, sociala förhållanden, medarbetare, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Centralt i arbetet är drivkraften att hjälpa människor till ett friskare och längre liv genom att forska fram och tillverka nya läkemedel och vaccin, och genom att bidra till att fler får tillgång till hälso- och sjukvård. 

Rapporten har fokus på Pfizers verksamhet i Sverige och tar samtidigt upp väsentliga initiativ på global nivå.

Ladda hem rapporten här

För mer information om Pfizers globala hållbarhetsarbete se Pfizers globala hemsida och Pfizer ESG Report 2022.  

I Pfizers uppförandekod The Blue Book beskrivs riktlinjer för medarbetare och leverantörer: The Blue Book på svenska.

Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.