Det internationella trakominitiativet

Sedan 1998 har Pfizer bidragit i det globala arbetet med mål att bekämpa och helt utrota trakom, den främsta orsaken till blindhet på grund av infektion i världen.

Trakom är en försummad tropisk sjukdom som drabbar de fattigaste av de fattiga. Över 142 miljoner människor i 44 länder runt om i världen är i riskzonen. Om sjukdomen inte behandlas kan den utvecklas till ett tillstånd där ögonlocken vänds inåt och ögonfransarna skaver mot ögat, vilket orsakar olidlig smärta, sår på hornhinnan och med tiden blindhet. I likhet med många andra försummade tropiska sjukdomar är trakom både en konsekvens av och en orsak till fattigdom och drabbar framför allt avlägset belägna samhällen med starkt begränsad tillgång till hälso- och sjukvård, rent vatten och sanitära faciliteter.

Genom omdelbara insatser kan trakom bekämpas i hela världen. Genom det internationella trakominitiativet (International Trachoma Initiative, ITI) donerar Pfizer antibiotika som kan användas för att behandla och förebygga trakominfektion, samtidigt som vi arbetar i partnerskap med myndigheter och andra organisationer på lokal, nationell och internationell nivå för att stödja ett helhetsgrepp för att bekämpa och helt utrota trakom.

Över 860 miljoner doser antibiotika doneras av Pfizer genom ITI

Över 100 partners deltar i de globala ansträngningarna att bekämpa trakom

8 länder har validerats av WHO som trakomfritt: Oman, Marocko, Mexiko, Kambodja, Laos, Nepal, Ghana och Iran.

Ett helhetsgrepp för att utrota sjukdomar

Pfizer arbetar tillsammans med många olika partners – allt från privata internationella organisationer till statliga myndigheter och lokal sjukvårdspersonal – för att ta fram globala hälsolösningar som specifikt riktar sig mot behoven i utsatta samhällen.

1998 grundade Pfizer och Edna McConnell Clark Foundation ITI som ett svar på Världshälsoorganisationen WHOs uppmaning att bekämpa och helt utrota trakom globalt till år 2020. Detta offentlig-privata initiativ omfattar mer än 100 partners som bidrar till att implementera den WHO-rekommenderade strategin SAFE för att kontrollera trakom:

Surgery – Kirurgi för att behandla det förblindande stadiet av sjukdomen, som kallas trichiasis
Antibiotics – Antibiotika för att bota infektion
Facial cleanliness – Ansiktshygien
Environmental improvements – Miljömässiga förbättringar, bland annat bättre tillgång till vatten och sanitära faciliteter för att minska sjukdomsspridningen.

Världens största initiativ för sjukdomskartläggning

Offentlig-privata partnerskap är avgörande för att ta fram de globala hälsolösningar som krävs för att uppnå FNs mål för hållbar utveckling. När det gäller trakom krävs ett nära samarbete för att leverera åtgärder till dem som är drabbade av sjukdomen och som ofta lever i avlägsna och svårtillgängliga samhällen.

Med start 2012 lanserades det globala initiativet för att kartlägga trakom – the Global Trachoma Mapping Project (GTMP), det största initiativet någonsin för att kartlägga sjukdom. I detta projekt använde medlemmarna i ITI ett smartphone-baserat datainsamlingssystem för a skapa en överblick på hushållsnivå av var trakom fanns i drabbade samhällen. Över 550 team samlade in och överförde data från 2,6 miljoner människor i 29 länder, och dessa kunskaper har hjälpt Pfizer att skala upp sitt donationsprogram till nya nivåer. Enbart under 2016 donerades 121 miljoner doser av Pfizers antibiotika genom ITI.

Några röster om International Trachoma Initiative:

”Pfizers åtagande att tillhandahålla antibiotika för massdistribution för att kontrollera trakom har i hög grad stärkt gemenskapen av partners och organisationer som arbetar för att bekämpa sjukdomen”.

Dr. Paul Emerson
Director, International Trachoma Initiative

“Sådana här problem måste lösas lokalt. Att ha lokal personal som är motiverade, kan sitt jobb, är noggranna i sin dokumentation och som arbetar långsiktigt, har gjort att sjukdomen är under kontroll”.

Dr. David Ross
President & CEO, The Task Force for Global Health.

 

Läs mer om ITI på www.trachoma.org

Antibiotikaresistens är en allvarlig utmaning för samhället

Den ökande antibiotikaresistensen är en allvarlig global hälsoutmaning. Enligt Folkhälsomyndigheten beräknas minst 25 000 människor dö varje år inom EU till följd av infektioner orsakade av några betydelsefulla resistenta bakterier.

Läs mer