För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Myter och fakta om antimikrobiell
​​​​​​​resistens (AMR)
HemFokusområdenAntibiotikaresistensMyter och fakta om antimikrobiell resistens (AMR)Trots att medvetenheten om antimikrobiell resistens (AMR) ökar finns det fortfarande många allmänna missuppfattningar kring AMR och användingen av antibiotika, bland annat:

1. Antibiotika är effektivt mot alla infektioner

Inte sant! Antibiotika fungerar bara mot patogener som är känsliga för dem, och patogener blir i allt större utsträckning resistenta mot vanliga läkemedel. Dessutom fungerar antibiotika bara mot bakterieinfektioner, de lindrar inte symtomen vid virusinfektioner.

2. AMR uppstår när kroppen blir resistent mot antibiotika

Detta är en vanlig missuppfattning. Det är faktiskt bakterierna själva som kan utveckla resistens mot standardbehandling, inte människokroppen. Dessa bakterier kan sedan spridas till andra personer och orsaka infektioner.

3. Det är bra att sluta ta antibiotika så snart man mår bättre, för att minimera risken för resistens

Tvärtom. Det är viktigt att följa instruktionerna från vårdgivaren och fortsätta ta hela antibiotikakuren så länge som den förskrivits.

4. Antibiotikaresistens är bara ett problem för personer som tar antibiotika ofta

Inte sant. Att noggrant följa instruktionerna för antibiotikaanvändning minskar visserligen risken, men vem som helst kan bli infekterad av multiresistenta bakterier. Bakterierna eller patogenerna förändras och kan hitta sätt att bli motståndskraftiga mot antibiotikan. Denna anpassningsprocess leder till antimikrobiell resistens.

5. Det finns inget att göra för att stoppa spridningen av AMR

Fel! Alla har en roll att spela i kampen mot AMR, allt från läkemedelsindustrin till politiker och allmänheten. Alla kan bidra genom att bara ta antibiotika när det verkligen behövs, hålla sig uppdaterad med vaccinationer, och alltid ta antibiotika exakt som den förskrivits.

6. I Sverige är AMR inte något stort problem, så vi behöver inte vara oroliga

Så är det inte. Globaliseringen har ökat spridningen av AMR, så det är ett problem oavsett var man bor.

7. Vaccinationer hjälper inte för att hindra spridningen av AMR

Inte sant! Experterna är eniga om att vaccinationer spelar en viktig roll i arsenalen för att bekämpa AMR. Vaccinationer ges för att förebygga sjukdomar som orsakas av bakterier eller virus. Ett exempel är vaccin mot pneumokocker, en bakterie som är den vanligaste orsaken till lunginflammation men som också kan orsaka infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning som kan vara livshotande. Virusinfektioner, som influensa och mässling, kan inte behandlas med antibiotika. Däremot kan de leda till följdsjukdomar som kan behöva behandlas med antibiotika. Genom vaccination minskar man risken att bli sjuk och därmed behovet av antibiotika.

8. Man kan ta antibiotika som förskrivits till någon annan

Det är inte sant. Varje patient får antibiotika förskrivet för en specifik infektion och därför kanske antibiotika förskriven för en person inte fungerar för en annan. Vården ska alltid kontaktas för att bedöma om en infektion kräver antibiotikabehandling.

Antibiotikaresistens

  • Antibiotikaresistens – en allvarlig utmaning
  • Initiativ för att utrota en försummad tropisk sjukdom

Vaccin

Vacciner spelar en viktig roll i att motverka antibiotikaresistens
Läs mer om värdet av vaccin

Fokusområde

Den medicinska forskningen är mer intensiv än någonsin. Genom avancerad forskning och teknik utvecklar vi behandlingar inom områden där det finns stora medicinska behov.
Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är en allvarlig global utmaning. Redan idag finns det infektioner som antibiotika inte fungerar mot. Läs mer om hur Pfizer arbetar för att motverka antibiotikaresistens.

Allt inom antibiotikaresistens
Cancer

Trots att fler insjuknar har dödligheten i cancer minskat med nästan 15 procent på 20 år. Nya behandlingar har, i synnerhet för vissa cancerformer, fört med sig fantastiska framsteg.

Allt inom cancer
Covid-19

Även om vacciner är ett av de bästa sätten att minska risk för infektion löper vissa människor hög risk för allvarlig sjukdom. Därför behövs både vacciner och behandlingar för att minska sjukdomsbördan.

Allt inom covid-19
Genterapi

Genterapier har gått från att vara en framtidsvision till något som nu håller på att bli verklighet. Det är högspecialiserade behandlingar för att långvarigt förbättra eller till och med bota genetiska sjukdomar.

Allt inom genterapi
Läkemedel gör skillnad

Innovativa mediciner gör det möjligt att hjälpa människor som lider av alla typer av sjukdomar till ett längre och hälsosammare liv

Läs mer
Migrän

Migrän – en underskattad, underdiagnostiserad och underbehandlad folksjukdom. I Sverige beräknas nära 1 miljon personer lida av migrän.

Läs mer om migrän
Vaccin

Vacciner är en av de mest framgångsrika innovationerna för folkhälsan. Utöver den nytta vacciner innebär för individen och samhället finns det stora fördelar även för vården. 

Allt inom vaccin

Senaste nyheterna inom våra fokusområden

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.