För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Initiativ för att utrota en
försummad tropisk sjukdom
HemFokusområdenAntibiotikaresistensDet internationella trakominitiativet

Sedan 1998 har Pfizer bidragit i det globala arbetet med mål att bekämpa och helt utrota trakom, den främsta orsaken till blindhet på grund av infektion i världen. Totalt har Pfizer donerat 1 miljard doser antibiotika.


Trakom är en försummad tropisk sjukdom som drabbar de fattigaste av de fattiga. Över 125 miljoner människor i Afrika, Latinamerika, Asien, Australien och Mellanöstern är i riskzonen. Om sjukdomen inte behandlas kan den utvecklas till ett tillstånd där ögonlocken vänds inåt och ögonfransarna skaver mot ögat, vilket orsakar olidlig smärta, sår på hornhinnan och med tiden blindhet. I likhet med många andra försummade tropiska sjukdomar är trakom både en konsekvens av och en orsak till fattigdom och drabbar framför allt avlägset belägna samhällen med starkt begränsad tillgång till hälso- och sjukvård, rent vatten och sanitära faciliteter.

Genom omedelbara insatser kan trakom bekämpas i hela världen. Genom det internationella trakominitiativet (International Trachoma Initiative, ITI) donerar Pfizer antibiotika som kan användas för att behandla och förebygga trakominfektion, samtidigt som vi arbetar i partnerskap med myndigheter och andra organisationer på lokal, nationell och internationell nivå för att stödja ett helhetsgrepp för att bekämpa och helt utrota trakom.

1 miljard


doser antibiotika doneras av Pfizer genom ITI

Över 100 partners


deltar i de globala ansträngningarna att bekämpa trakom

15 länder


har av WHO validerats för att ha eliminerat trakom som ett allmänt hälsoproblem: Kambodja, Kina, Gambia, Iran, Laos, Ghana, Malawi, Mexiko, Marocko, Myanmar, Nepal, Oman, Saudiarabien och Vanuatu.

Ett helhetsgrepp för att utrota sjukdomar

Pfizer arbetar tillsammans med många olika partners – allt från privata internationella organisationer till statliga myndigheter och lokal sjukvårdspersonal – för att ta fram globala hälsolösningar som specifikt riktar sig mot behoven i utsatta samhällen.

1998 grundade Pfizer och Edna McConnell Clark Foundation ITI som ett svar på Världshälsoorganisationen WHOs uppmaning att bekämpa och helt utrota trakom globalt, ursprungligen med målet att utrota sjukdomen till år 2020. 2022 beslutade Pfizer att förlänga sitt donationsprogram till och med 2030 för att hjälpa 18 länder att fortsätta sina program för att eliminera trakom. 2030 är det år som WHO satt som mål för eliminering av trakom enligt sin Neglected Tropical Diseases Roadmap. Målet har redan uppnåtts i 15 länder. 

Detta offentlig-privata initiativ omfattar mer än 100 partners som bidrar till att implementera den WHO-rekommenderade strategin SAFE för att kontrollera trakom:

Surgery – Kirurgi för att behandla det förblindande stadiet av sjukdomen, som kallas trichiasis
Antibiotics – Antibiotika för att bota infektion
Facial cleanliness – Ansiktshygien
Environmental improvements – Miljömässiga förbättringar, bland annat bättre tillgång till vatten och sanitära faciliteter för att minska sjukdomsspridningen.

Antibiotikaresistens

  • Antibiotikaresistens – en allvarlig utmaning
  • Myter och fakta om antimikrobiell resistens (AMR)

Världens största initiativ för sjukdomskartläggning


Offentlig-privata partnerskap är avgörande för att ta fram de globala hälsolösningar som krävs för att uppnå FNs mål för hållbar utveckling. När det gäller trakom krävs ett nära samarbete för att leverera åtgärder till dem som är drabbade av sjukdomen och som ofta lever i avlägsna och svårtillgängliga samhällen.

Med start 2012 lanserades det globala initiativet för att kartlägga trakom – the Global Trachoma Mapping Project (GTMP), det största initiativet någonsin för att kartlägga sjukdom. I detta projekt använde medlemmarna i ITI ett smartphone-baserat datainsamlingssystem för a skapa en överblick på hushållsnivå av var trakom fanns i drabbade samhällen. Över 550 team samlade in och överförde data från 2,6 miljoner människor i 29 länder, och dessa kunskaper har hjälpt Pfizer att skala upp sitt donationsprogram till nya nivåer. Totalt har 1 miljard av Pfizers antibiotika donerats genom ITI.

Några röster om International Trachoma Initiative:
“Pfizers åtagande att tillhandahålla antibiotika för massdistribution för att kontrollera trakom har i hög grad stärkt gemenskapen av partners och organisationer som arbetar för att bekämpa sjukdomen.”
Dr. Paul Emerson, Director, International Trachoma Initiative
“Sådana här problem måste lösas lokalt. Att ha lokal personal som är motiverade, kan sitt jobb, är noggranna i sin dokumentation och som arbetar långsiktigt, har gjort att sjukdomen är under kontroll.”
Dr. David Ross, President & CEO, The Task Force for Global Health.

Läs mer om ITI på www.trachoma.org

Antibiotikaresistens är en allvarlig utmaning för samhället

Den ökande antibiotikaresistensen är en allvarlig global hälsoutmaning. Enligt Folkhälsomyndigheten beräknas minst 25 000 människor dö varje år inom EU till följd av infektioner orsakade av några betydelsefulla resistenta bakterier.​​​​​​​
​​​​​​​

Läs mer

Fokusområden

Den medicinska forskningen är mer intensiv än någonsin. Genom avancerad forskning och teknik utvecklar vi behandlingar inom områden där det finns stora medicinska behov.
Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är en allvarlig global utmaning. Redan idag finns det infektioner som antibiotika inte fungerar mot. Läs mer om hur Pfizer arbetar för att motverka antibiotikaresistens.

Allt inom antibiotikaresistens
Cancer

Trots att fler insjuknar har dödligheten i cancer minskat med nästan 15 procent på 20 år. Nya behandlingar har, i synnerhet för vissa cancerformer, fört med sig fantastiska framsteg.

Allt inom cancer
Covid-19

Även om vacciner är ett av de bästa sätten att minska risk för infektion löper vissa människor hög risk för allvarlig sjukdom. Därför behövs både vacciner och behandlingar för att minska sjukdomsbördan.

Allt inom covid-19
Genterapi

Genterapier har gått från att vara en framtidsvision till något som nu håller på att bli verklighet. Det är högspecialiserade behandlingar för att långvarigt förbättra eller till och med bota genetiska sjukdomar.

Allt inom genterapi
Läkemedel gör skillnad

Innovativa mediciner gör det möjligt att hjälpa människor som lider av alla typer av sjukdomar till ett längre och hälsosammare liv

Läs mer
Migrän

Migrän – en underskattad, underdiagnostiserad och underbehandlad folksjukdom. I Sverige beräknas nära 1 miljon personer lida av migrän.

Läs mer om migrän
Vaccin

Vacciner är en av de mest framgångsrika innovationerna för folkhälsan. Utöver den nytta vacciner innebär för individen och samhället finns det stora fördelar även för vården. 

Allt inom vaccin

Senaste nyheterna inom våra fokusområden

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.