Kontakta ossWebbsida för vårdenPressrumJobba hos ossKontakta oss
GenterapiHemFokusområdenGenterapi

Läkemedel och behandlingar baserade på cell- och genterapi är banbrytande och innebär stora möjligheter. De kan anpassas till ovanliga och svårbehandlade sjukdomar och har potential att bota sjukdomar som idag är obotliga. Med dessa möjligheter kommer också stora utmaningar. Här kan du läsa mer och ta del av våra webinarier där vi diskuterar olika perspektiv på genterapi.

Vad är genterapi?

Genterapi, eller de läkemedel som klassas som ATMP (advanced therapy medicinal products), är läkemedel som baseras på celler, vävnader eller gener. Genterapier definieras av att de innehåller arvsmassa och ges i syfte att reglera, reparera, ersätta, addera eller ta bort en gensekvens som orsakar sjukdom eller skada. 

Genterapier har länge diskuterats som en möjlig framtida behandlingsform, men nästan alltid i teoretiska ordalag. Nu är framtiden här. Patienter behandlas redan i studier i Sverige och runt om i världen finns en mängd intressanta forskningsprojekt som står i startgroparna. Trots det så har diskussionen kring vad det här får för praktiska konsekvenser för vårdens organisering och finansiering knappt startat.  

I denna webinarserie vill vi därför inleda en sådan diskussion. Lyssna eller titta på avsnitten nedan och dela gärna!

Podcast om genterapi

Vad är genterapi?

Genterapier har gått från att vara en framtidsvision till något som nu håller på att bli verklighet, även för patienter i Sverige. Det är högspecialiserade behandlingar som syftar till att hantera grundorsaken till genetiska sjukdomar och långvarigt förbättra eller till och med bota. Men dessa nya behandlingar innebär både möjligheter och utmaningar. Vad kommer genterapi att innebära för patienten, vården och samhället i stort, på kort och lång sikt? Det tar vi upp i den här serien. I avsnitt ett ger vi en introduktion till olika tekniker och angreppssätt.

Lyssna på podden
Vilka utmaningar möter genterapi?

Genterapi innebär enorma möjligheter med ny teknik och medicinska genombrott som kan transformera vården. Men det finns utmaningar som behöver hanteras för att behandlingarna ska kunna komma patienter till nytta. I andra avsnittet går vi djupare in på dessa. Vi diskuterar kompetens i vården, uppföljning av patienter och effekt, hur läkemedel ska distribueras och om behandlingarna är hälsoekonomiskt kostnadseffektiva. Och knäckfrågan – betalningsmodell och finansiering för engångsbehandlingar som kan vara botande.

Lyssna på podden
Genterapi ur patientperspektiv

Patienter med sällsynta genetiska sjukdomar har begränsade behandlingsalternativ. Det finns idag ungefär 7 000 sällsynta sjukdomar men för 95 procent av dessa saknas godkända behandlingar. Patienterna ser positivt på möjligheterna som genterapi innebär, men uttrycker en oro över att de inte ska få tillgång till behandlingarna. I avsnitt tre djupdyker vi i patientperspektivet. Patientföreträdarna delar också med sig av sina ”önskelistor” samt diskuterar vilken roll de själva spelar när nya behandlingar tas fram.

Lyssna på podden
Perspektiv på genterapi

Genterapier inger stort hopp och står högt på agendan både på nationell och regional nivå. I avsnitt fyra diskuterar vi genterapi utifrån det hälso- och sjukvårdspolitiska perspektivet. Alla är överens om potentialen, men vad är viktigast att lösa inom vården, regioner och nationellt för att genterapier ska kunna börja användas? Hur ska samverkan ske för att behandlingarna ska bli jämlika och tillgängliga för alla? Hur kan introduktionen av innovativa behandlingar stärka forskningen och vara en del i en framgångsrik life science strategi för Sverige?

Lyssna på podden
Genterapi – hur tar vi nästa steg?

Det råder stor politisk samstämmighet och uppslutning kring att innovativa behandlingar som genterapi är ett viktigt område för vår life science strategi. Framför allt om vi ska leva upp till målet om att vara världsledande inom precisionsmedicin och erbjuda patienter de mest effektiva behandlingarna. I det femte avslutande avsnittet pratar vi bland annat om vad Sverige behöver göra politiskt för att nå dit och vad som behövs för att göra Sverige mer attraktivt som life science nation.

Lyssna på podden

Genterapi

  • Genterapi – Frågor och svar
  • Så arbetar Pfizer med genterapier

Tidig forskning

På Pfizer vill vi skapa kontakt mellan många olika forskare – akademiska forskare, kliniska forskare inom sjukvården, prekliniska forskare inom Bioscience och våra egna globala forskningsenheter.Läs mer här

Fokusområden

Den medicinska forskningen är mer intensiv än någonsin. Genom avancerad forskning och teknik utvecklar vi behandlingar inom områden där det finns stora medicinska behov.
Läkemedel gör skillnad

Innovativa mediciner gör det möjligt att hjälpa människor som lider av alla typer av sjukdomar till ett längre och hälsosammare liv

Läs mer
Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är en allvarlig global utmaning. Redan idag finns det infektioner som antibiotika inte fungerar mot. Läs mer om hur Pfizer arbetar för att motverka antibiotikaresistens.

Allt inom antibiotikaresistens
Genterapi

Genterapier har gått från att vara en framtidsvision till något som nu håller på att bli verklighet. Det är högspecialiserade behandlingar för att långvarigt förbättra eller till och med bota genetiska sjukdomar.

Allt inom genterapi
Vaccin

Vacciner är en av de mest framgångsrika innovationerna för folkhälsan. Utöver den nytta vacciner innebär för individen och samhället finns det stora fördelar även för vården. 

Allt inom vaccin
Cancer

Trots att fler insjuknar har dödligheten i cancer minskat med nästan 15 procent på 20 år. Nya behandlingar har, i synnerhet för vissa cancerformer, fört med sig fantastiska framsteg.

Allt inom cancer
Covid-19

Även om vacciner är ett av de bästa sätten att minska risk för infektion löper vissa människor hög risk för allvarlig sjukdom. Därför behövs både vacciner och behandlingar för att minska sjukdomsbördan.

Allt inom covid-19

Senaste nyheterna inom våra fokusområden

Stor ökning av TBE och färre vaccinerades 2021

2021 var ett rekordår för TBE och antalet sjukdomsfall ökade med 95 procent jämfört med året innan. I södra och mellersta Sverige rapporteras det högsta antalet sjukdomsfall av TBE någonsin. Detta skedde samtidigt som vaccinationerna minskade.

Läs mer
Fokusområden Agera nu för att undvika nästa stora folkhälsokris

För många av oss har coronapandemin varit den enskilt största krisen vi genomlevt. Då pandemin fortsätter att orsaka stort lidande och stora samhällskostnader runt om i världen, har vi en skyldighet att ta vara på den enorma innovationsförmågan vi sett…

FokusområdenLåt oss förlänga liv

Nu börjar oktober och trots att vi är många som önskar att vi hade kunnat stanna tiden för att förlänga semesterkänslan bara lite till, är det ofelbart höst. För vi kan inte stanna tiden. Ett faktum som blir extra tydligt för den som lever med spridd…

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.