För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Färdplan CancerHemFokusområdenCancer

Därför behövs en Färdplan Cancer

Cancerforskningen fortsätter göra stora genombrott. Nya framsteg kring avancerad diagnostik och behandling skapar nya möjligheter och räddar liv. Men för vården är det en stor utmaning att omvandla den nya kunskapen till livsavgörande vård för patienten.

Cancerforskningens genombrott behöver nå fram till patienten snabbare. Fler liv kan räddas och cancerdrabbades livskvalitet förbättras. För att nå dit måste sjukvård, akademi och forskande läkemedelsindustri samverka. Därför har vi på Pfizer tagit initiativ till Färdplan cancer. Vi vill skapa dialog, belysa utmaningar, ge förslag och bidra till hur vi kan lösa de hinder som idag står i vägen för en cancervård i forskningens framkant.

Nya genombrott ger hopp

De senaste åren har viktiga genombrott gjorts inom cancerforskningen, immunterapi och precisionsmedicin hör till de viktigaste. Här berättar Thomas Wahlgren, medicinsk direktör för onkologi på Pfizer, om framsteg som ger hopp - och som med bättre samverkan kan nå fram till fler patienter snabbare. 

Tre viktiga framsteg inom cancervården

Tidigare diagnostik och bättre behandlingsmetoder är viktiga framsteg inom cancervården. Men också hur vården är organiserad och hur patienten bemöts är viktiga utvecklingsområden. Det menar Ingela Franck Lissbrant, överläkare i onkologi på Sahlgrenska sjukhuset.

Viktiga insatser återstår

Hur skulle cancervården i bästa fall kunna se ut om 10 år? Och vad behöver beslutsfattarna göra för att den ska bli verklighet? Här berättar Ingela Franck Lissbrant, som dagligen möter patienter och deras anhöriga, om sin vision. Hon ger också sina förslag på åtgärder.

Stort behov av omvärldsanalys

Det finns mycket data, insikter och kunskap från cancervården, men idag är den är utspridd hos olika aktörer och det saknas en struktur för samverkan och kunskapsdelning. Ett första avgörande steg för att cancervården ska kunna utvecklas är att skapa en tydlig bild av nuläget och en kontinuerlig omvärldsanalys. Behovet av en internationell omvärldsbevakning, analys och uppföljning lyfts är också ett av målen i Sveriges life science-strategi, vi ser att cancerområdet har möjlighet att vara en föregångare för det arbetet.

Regeringen behöver utse en ansvarig aktör

Sjukvård, akademi, myndigheter och forskande läkemedelsföretag. Många måste samarbeta för att cancerforskningens framsteg ska bli en del av cancervården och patienten få bästa möjliga vård. Regeringen behöver prioritera området för att skapa en gemensam och kontinuerlig omvärldsanalys inom cancervården.

Det behövs en ansvarig aktör och det behövs ett partnerskap för att ta vara på en bredd av perspektiv och kunskap. Som forskande läkemedelsföretag kan Pfizer bidra med en internationell utblick, att utarbeta mätpunkter och bidra med data.

Pfizer har tagit fram en översikt på ansvar och beslut med förslag på vem som gör vad.

Hur kan vi fortsätta arbetet för en cancervård i forskningens framkant?

Ingen enskild aktör kan på egen hand ta sig an utvecklingen inom cancerforskningen och skapa en god, jämlik vård och effektiv cancervård. Det behövs ett brett partnerskap som tar sig an att utveckla och följa upp cancerstrategin.

Det är centralt att komma överens om hur cancervården följs upp – med skarpa KPI:er som också går att följa upp i internationell jämförelse. Den forskande industrin behöver bidra till fler kliniska studier i svensk cancervård. Det behövs en Färdplan cancer. Pfizer vill som forskande läkemedelsföretag bidra till det arbetet.

Har du frågor eller vill komma i kontakt? Kontakta oss här

Tvingande vårdprogram ger jämlik cancervård

”Vi vill ha tvingande vårdprogram och tvingande riktlinjer för cancervård. Är vårdprogram tvingande måste alla regioner agera, från utredning till rehabilitering. Vi tror att det är det enda sättet att få en jämlik vård”. Det säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.


Läs hela intervjun
Kompetensen avgörande

”Får vi inte ordning på kompetensförsörjningen spelar det ingen roll om vi har en nationell plan eller jättefina styrdokument på regional eller lokal nivå. Allt annat faller om kompetensen inte finns där.” Det säger Anna Starbrink, tidigare hälso- och sjukvårdsregionråd för Liberalerna, Region Stockholm.


Läs hela intervjun
Det gäller att hålla i och hålla ut

”Det vore intressant att testa en tydligare nationell styrning inom delar av cancervården. Jag tror att man skulle kunna använda sjukvårdsbudgeten på ett bättre sätt och uppnå en mer jämlik vård på det sättet." Det säger Hans Hägglund, tidigare nationell cancersamordnare på SKR och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.


Läs hela intervjun

Fokusområden

Den medicinska forskningen är mer intensiv än någonsin. Genom avancerad forskning och teknik utvecklar vi behandlingar inom områden där det finns stora medicinska behov.
Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är en allvarlig global utmaning. Redan idag finns det infektioner som antibiotika inte fungerar mot. Läs mer om hur Pfizer arbetar för att motverka antibiotikaresistens.

Allt inom antibiotikaresistens
Cancer

Trots att fler insjuknar har dödligheten i cancer minskat med nästan 15 procent på 20 år. Nya behandlingar har, i synnerhet för vissa cancerformer, fört med sig fantastiska framsteg.

Allt inom cancer
Covid-19

Även om vacciner är ett av de bästa sätten att minska risk för infektion löper vissa människor hög risk för allvarlig sjukdom. Därför behövs både vacciner och behandlingar för att minska sjukdomsbördan.

Allt inom covid-19
Genterapi

Genterapier har gått från att vara en framtidsvision till något som nu håller på att bli verklighet. Det är högspecialiserade behandlingar för att långvarigt förbättra eller till och med bota genetiska sjukdomar.

Allt inom genterapi
Läkemedel gör skillnad

Innovativa mediciner gör det möjligt att hjälpa människor som lider av alla typer av sjukdomar till ett längre och hälsosammare liv

Läs mer
Migrän

Migrän – en underskattad, underdiagnostiserad och underbehandlad folksjukdom. I Sverige beräknas nära 1 miljon personer lida av migrän.

Läs mer om migrän
Vaccin

Vacciner är en av de mest framgångsrika innovationerna för folkhälsan. Utöver den nytta vacciner innebär för individen och samhället finns det stora fördelar även för vården. 

Allt inom vaccin

Senaste nyheterna inom våra fokusområden

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.