För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
MigränrapportenHemFokusområdenMigränMigränrapporten

Ny rapport visar: Migrän dyrt för både individ och samhälle – så kan trenden brytas

Migrän är en plågsam folksjukdom som skapar både stort lidande och höga samhällskostnader. Nära 1 miljon människor i Sverige lider av migrän, som är en allvarlig neurologisk sjukdom. Beräkningar visar att en stor del av alla migrändagar kunde undvikas genom ökad diagnostisering och förebyggande behandling. Men för att ta nya steg framåt behöver migränvården i Sverige utvecklas. Pfizer har tagit fram ”Migränrapporten”, som lyfter viktiga aspekter för det gemensamma arbetet för en förbättrad migränvård.

Ingen vanlig huvudvärk 

Migrän rankas som den tredje mest invalidiserande sjukdomen globalt i åldersgruppen 25–40 år. Sjukdomen debuterar oftast i tonåren.  

Migränanfall kan komma plötsligt, och pågå under några timmar upp till sju dygn. Till skillnad från vanlig huvudvärk innebär tillståndet ett stort personligt lidande som påverkar familjeliv, sociala relationer och arbetsförmåga.

Uppskattningar visar att nästan var femte kvinna och var tionde man lever med migrän i Sverige. 70 procent av migränpatienter upplever att sjukdomen påverkar vanligt arbete.

Höga samhällskostnader 

Migrän innebär stora samhällskostnader i form av minskad produktivitet och sjukfrånvaro från jobbet. Enligt beräkningar i Migränrapporten uppskattas produktionsbortfallet uppgå till 4,9 miljarder kronor per år. Man uppskattar också att sjukdomen orsakar 3 miljoner sjukfrånvarodagar – bara i Sverige.

Kvinnor i arbetsför ålder beräknas stå för två tredjedelar av sjukfrånvarodagarna. Därför är verksamheter inom vård och omsorg och andra kvinnodominerande yrken särskilt utsatta. 

En nära och strukturerad migränvård  

Att patienterna vårdas på rätt nivå och får rätt insatser är avgörande. I Migränrapporten finns bland annat följande förslag på hur migränvården kan förbättras: 

  1. Ett tydligt kunskapsstöd till migränvården

  2. Stärkt samverkan med specialistvården

  3. Rätt resurser och möjlighet till kompetensutveckling

Med ökad diagnostisering och modern förebyggande behandling skulle 1,4 miljoner migrändagar kunna undvikas. Det i sin tur skulle leda till att fler patienter kunde få ökad livskvalitet och fler kunde återgå till arbete.

Läs Migränrapporten i sin helhet här (PDF)

Se snabba fakta från Migränrapporten

50 procent saknar diagnos

Folksjukdomen migrän orsakar människor stort lidande och samhället höga kostnader. Migränvården i Sverige behöver hitta en ny väg framåt och förutsättningarna har aldrig varit bättre än nu. Pfizer har tagit fram Migränrapporten, som lyfter tre särskilt viktiga aspekter för det gemensamma arbetet framåt.

Läs sammanfattningen här (PDF)
Ny vårdstruktur i Västra Götaland ska erbjuda Sveriges bästa migränvård

Fem frågor till Mattias Linde, överläkare och medicinskt ansvarig vid Regional Migränmottagning Sahlgrenska

Läs mer
Mer om migrän

Migrän är en neurologisk, till stor del ärftlig sjukdom som slår hårt mot den som drabbas och påverkar även många runt omkring. Läs mer på Pfizers nya webbsida om migrän.

migränmönstret.se

Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.