För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
RS-virus – ett virus som
drabbar främst äldre och små barn
HemFokusområdenRS-virus

RS är ett virus som kan orsaka svåra andningsbesvär och drabbar främst de minsta barnen och äldre vuxna. Många får bara en vanlig förkylning, men vissa får svårt att andas och kan behöva vård på sjukhus.¹ RS-virus är en förkortning av respiratoriskt syncytial virus.

Under hösten och vintermånaderna infaller oftast influensasäsongen, då även RS-viruset sprids. Från och med oktober till maj varje år gör Folkhälsomyndigheten en säsongsövervakning av RS-virus i Sverige.²

Under år 2021/2022 och 2022/2023 hade Sverige intensiva säsonger med RS-virus med ett högt antal rapporterade fall bland små barn och äldre vuxna.
 

Därför är det viktigt att skydda de sköraste mot RS-virusinfektion, i synnerhet spädbarn under sex månader eftersom de har störst risk att bli svårt sjuka.³

Under vintersäsongen 2022-2023 rapporterades 98 intensivvårdstillfällen med RS-virus hos barn under ett år. Även äldre kan drabbas hårt av RS-virus och under vintern 2022-2023 intensivvårdades 82 personer från åldern 65 och uppåt för RS-virusinfektion.⁴

RS-vaccin för äldre och gravida

Under 2023 har vaccin mot RS-virus godkänts i EU för både vaccinering av äldre vuxna samt gravida, för att kunna skydda spädbarn från födseln.
Sedan september 2023 rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot RS-virus för personer som är 75 år eller äldre.

Även personer som har medicinska riskfaktorer i åldern 60 till 74 år rekomenderas vaccin av FoHM.⁵

– RS är ett vanligt luftvägsvirus som potentiellt kan orsaka allvarlig sjukdom och till och med bli livshotande, särskilt när det gäller spädbarn och äldre vuxna. Vaccin mot RS-virus är ett betydande framsteg i forskarvärldens ansträngningar att ge ett viktigt skydd mot RS-virusinfektion, säger Andreas Palmborg, Medicinskt ansvarig för vacciner på Pfizer i Sverige.

Så fungerar vaccin under graviditeten

Under graviditeten överförs antikroppar från mamman till fostret via moderkakan. Det hjälper barnet att skapa ett skydd mot sjukdom under de första månaderna i livet, som också är den mest sårbara tiden. Genom att vaccinera gravida kan man förstärka det här naturliga sättet att dela immunskydd med sitt nyfödda barn.⁶

Som gravid kan man vaccinera sig mot RS-virus för att skydda spädbarnet från sitt första andetag upp till sex månaders ålder. Det finns även andra vaccin som kan ges till gravida för att skydda spädbarnet. Sedan 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot kikhosta för gravida från gravidvecka 16.⁷

Referenser
  1. https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/rs-virus-hos-barn/
  2. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/rsv-veckorapporter/
  3. https://www.1177.se/sv-se-x-ll/Skane/other-languages/other-languages/symtomsjukdom---andra-sprak/rs-virus-hos-barn--latt-svenska/
  4. https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-rsv/rsv-sasongen-2022-2023.pdf
  5. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2023/september/personer-fran-75-ar-rekommenderas-vaccination-mot-rs-virus/
  6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5981886/
  7. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/augusti/folkhalsomyndigheten-rekommenderar-vaccination-mot-kikhosta-for-gravida/
Se snabba fakta om RS-virus i videon

Under hösten och vintermånaderna infaller oftast influensasäsongen, då även RS-viruset sprids. Spela videon för att se snabba fakta om RS-virus och hur man kan skydda sig.

RS-virus: Nyckeltal och insikter

Läs Pfizers snabbfakta om RS-virus, ett virus som främst drabbar små barn och äldre. Under säsongen 2022/2023 rapporterades drygt 3 000 fall hos barn under 1 år i Sverige. Vi har sammanställt nyckeltal och insikter i ett faktablad som du kan ladda ner här.

Läs sammanfattningen (PDF)
Så kan vaccination av gravida
skydda spädbarn mot infektioner

Vaccination av gravida har blivit ett kraftfullt verktyg för att bekämpa några av de främsta orsakerna till spädbarnsdödlighet runt om i världen.

Läs mer här

Fokusområden

Den medicinska forskningen är mer intensiv än någonsin. Genom avancerad forskning och teknik utvecklar vi behandlingar inom områden där det finns stora medicinska behov.
Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är en allvarlig global utmaning. Redan idag finns det infektioner som antibiotika inte fungerar mot. Läs mer om hur Pfizer arbetar för att motverka antibiotikaresistens.

Allt inom antibiotikaresistens
Cancer

Trots att fler insjuknar har dödligheten i cancer minskat med nästan 15 procent på 20 år. Nya behandlingar har, i synnerhet för vissa cancerformer, fört med sig fantastiska framsteg.

Allt inom cancer
Covid-19

Även om vacciner är ett av de bästa sätten att minska risk för infektion löper vissa människor hög risk för allvarlig sjukdom. Därför behövs både vacciner och behandlingar för att minska sjukdomsbördan.

Allt inom covid-19
Genterapi

Genterapier har gått från att vara en framtidsvision till något som nu håller på att bli verklighet. Det är högspecialiserade behandlingar för att långvarigt förbättra eller till och med bota genetiska sjukdomar.

Allt inom genterapi
Läkemedel gör skillnad

Innovativa mediciner gör det möjligt att hjälpa människor som lider av alla typer av sjukdomar till ett längre och hälsosammare liv

Läs mer
Migrän

Migrän – en underskattad, underdiagnostiserad och underbehandlad folksjukdom. I Sverige beräknas nära 1 miljon personer lida av migrän.

Läs mer om migrän
Vaccin

Vacciner är en av de mest framgångsrika innovationerna för folkhälsan. Utöver den nytta vacciner innebär för individen och samhället finns det stora fördelar även för vården. 

Allt inom vaccin

Senaste nyheterna inom våra fokusområden

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.