Kontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterPfizer ansluter till samverkansplattformen ...Pfizer ansluter till samverkansplattformen PLATINEA som arbetar med antibiotikafrågorInnovation & Samarbete

2020-11-12

Allt fler bakterier blir resistenta mot olika sorters antibiotika och vården och patienter behöver tillgång till flera olika preparat. PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) är en VINNOVA-finansierad samverkansplattform som består av aktörer från akademi, myndigheter, läkemedelsindustrin och vården. Det gemensamma målet är att optimera antibiotikaanvändning och därmed öka livslängden för befintliga antibiotika.

I maj antogs Pfizer som ny samverkanspart och Christian Gerdesköld, medicinsk rådgivare inom området antiinfektion, ser att Pfizer har mycket att bidra med inom samverkanplattformen. Dels för att bevara värdet av existerande antibiotika för kommande generationer, men också säkerställa tillgänglighet och ansvarsfull användning av nya antiinfektiva läkemedel och vacciner.

-   Pfizer är en av de största leverantörerna av antibiotika och vi investerar stora resurser i att utveckla nya antibiotika och att behålla våra äldre preparat på marknaden med fortsatt hög tillgänglighet. Vi jobbar för långsiktigt hållbara lösningar för att säkerställa tillgängligheten för dessa kritiska antibiotika, säger Christian Gerdesköld.

"Pfizer är en av de största leverantörerna av antibiotika och vi investerar stora resurser i att utveckla nya antibiotika och att behålla våra äldre preparat på marknaden med fortsatt hög tillgänglighet."

Inom plattformen arbetar man med flera delar:

  • Genomför kontinuerlig behovsinventering och prioritering av antibiotika.

  • Föreslår optimeringsstudier för specifika infektioner.

  • Utvärderar och testar nya verktyg för att främja rationell antibiotikaanvändning.

  • Kartlägger befintliga leveranskedjor för antibiotika för att identifiera åtgärder som på lång sikt kan förebygga brister.

Christian Gerdesköld ser också att Pfizer kan bidra specifikt för att förstå hur användningen av existerande antibiotika kan förbättras och optimeras individuellt och för specifika infektioner.
 

- Några av de antibiotika som används i dagens studier är Pfizers produkter och här kan jag vara länken mellan Pfizers R&D och PLATINEA. Inom Pfizer arbetar vi med Real World Data som en viktig del i att förstå hur specifika läkemedel används. Jag ser att vi kan hitta lösningar som i slutändan kan underlätta för både vården och patienten, avslutar Christian Gerdesköld.
 

Läs mer om PLATINEAs arbete här: www.platinea.se
 

Christian Gerdesköld, medicinsk rådgivare antiinfektion, Pfizer Sverige
 

Antibiotikaresistens - en allvarlig utmaning

Antibiotikaresistens är en allvarlig global hälsoutmaning. Enligt Folkhälsomyndigheten beräknas minst 25 000 människor dö varje år inom EU till följd av infektioner orsakade av resistenta bakterier. Om inte dagens utveckling bromsas kommer fler människor att dö i infektioner orsakade av resistenta mikroorganismer år 2050 än vad som dör i cancer idag globalt.


Läs mer
Nyhetsbrev

Är du intresserad av hälso- och sjukvårdsfrågor och vill bli uppdaterad på ett företagsperspektiv? Prenumerera på vårt nyhetsbrev Pfizer Opinion.


Anmäl dig här


Antibiotikaresistens
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.