Kontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterPfizer bemöter missuppfatt...Pfizer bemöter missuppfattningar och felaktiga uppgifter om företagets vaccinutvecklingOm  Pfizer

2022-02-07

Covid-19 pandemin har varit en stor påfrestning för individer och samhället i stort. Pfizer tog tidigt beslut att bidra till att hantera en av vår tids största hälsokriser och möta de stora medicinska behov som uppstått genom att utveckla vaccin och behandlingar för att rädda liv och förhindra sjukdom. Gedigen vetenskaplig forskning är vårt angreppssätt och bidrag till pandemihanteringen.

Vi anser att det är viktigt att det förs en öppen dialog kopplat till människors oro och vill betona vikten av att god och korrekt information finns tillgänglig för att alla ska kunna ta ett välgrundat beslut om vaccination för sig själv eller sina nära och kära. Vi ser därför ett behov att bemöta vissa missuppfattningar och felaktiga uppgifter som cirkulerar och önskar här bidra med information om faktiska förhållanden och regelverk för vaccin- och läkemedelsutveckling.

Under pandemin har Pfizer arbetat med att tillhandahålla aktuell och transparent information för att hjälpa till att bygga förståelse för vetenskapen och data som ligger till grund för vårt covid-19 vaccin. Information om våra insatser inom vaccin finns på www.pfizer.com och vi fortsätter löpande att skicka in ytterligare data för vetenskaplig granskning och att dela data från olika typer av studier med myndigheter runt om i världen. På Pfizer anser vi att forskare, prövningsdeltagare, myndigheter och andra som arbetar för patienters bästa bör ha tillgång till data från kliniska prövningar för att främja medicinsk förståelse och datatransparens. Därför delar vi offentligt resultat från alla våra kliniska prövningar, oavsett om resultaten är positiva eller negativa.

Vanligtvis är det läkemedelsföretag som forskar och också genomför kliniska prövningar som ligger till grund för godkännandet av läkemedel och vaccin. Kliniska läkemedelsprövningar ska genomgå vetenskaplig och etisk granskning och få tillstånd av myndighet (Läkemedelsverket eller motsvarande) och etikprövningsmyndighet i respektive land. Prövningarna utförs enligt internationella standarder och står under granskning såväl under som efter studien. Nästan alla nya läkemedel och vaccin tas fram av företag. Företagens forskning och utveckling är en förutsättning för att patienter och vården ska få tillgång till innovativa läkemedel och vacciner.

Pfizers och BioNTechs covid-19 vaccin har godkänts baserat på en omfattande klinisk prövning där utfallet för vaccinerade personer har jämförts med utfallet för personer som fått placebo. Resultatet har nogsamt granskats av läkemedelsmyndigheter och resultaten har också publicerats i vetenskaplig tidskrift som faktagranskas av oberoende experter. Studieresultat kan presenteras på olika sätt, och det sätt som resultaten redovisats från prövningen är enligt vetenskaplig praxis och utifrån hur myndigheter i förväg har bestämt att de vill att resultaten ska redovisas. Eftersom studien tydligt visade att covid-19 kan förebyggas genom vaccination, så erbjöds de studiedeltagare som fått placebo att också få vaccinet. Deltagande i klinisk prövning är frivilligt och det är en viktig forskningsetisk princip att erbjuda deltagare som fått placebo möjlighet att få ta del av det studerade läkemedlet eller vaccinet om det visar sig att ha en positiv effekt. Förutom Pfizers kliniska prövningar har också ett stort antal oberoende uppföljningsstudier från andra delar av världen bekräftat resultaten från de kliniska prövningarna.  

Studieresultaten som ligger till grund för godkännandet redovisas i vaccinets produktresumé som finns på www.fass.se. Där finns både risk och nytta med vaccinet tydligt beskrivet dvs. vilken typ av biverkningar som setts för vaccinet samt hur vaccinet kan förebygga covid-19 sjukdom. Säkerhetsuppföljning av vacciner och läkemedel är högsta prioritet och följs upp regelbundet av företaget och läkemedelsmyndigheter utifrån det som rapporteras i studier samt från hälso- och sjukvårdspersonal och allmänhet. Om en ny biverkan identifieras så uppdateras produktresumén. Europeiska läkemedelsmyndigheten publicerar också månadsvis säkerhetssammanställningar för de använda covid-19 vaccinen. I produktresumén finns även innehållet i vaccinet redovisat.

Vi är oerhört stolta över våra kollegor runt om i världen som fortsätter visa enormt engagemang och samarbetar för att ligga steget före viruset. Den nya Omikron-varianten av coronaviruset har igen ändrat förutsättningarna för pandemihanteringen. Vi följer utvecklingen noggrant och fortsätter att genomföra studier och anpassa vaccinet om det behövs. Även om vi arbetar hårt tillsammans med vården och berörda parter för att bekämpa denna pandemi, och gör vad vi kan för att säkerställa att korrekt information om vårt vaccin är lättillgänglig, ber vi allmänheten att också noga överväga var de hämtar sin information ifrån och ifrågasätta källans trovärdighet.

Jonas Ålebring Medicinsk Direktör Pfizer AB
Andreas Palmborg, Medicinsk chef Vaccin Pfizer AB


​​​​​​​

Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.