För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterPfizer i Sverige och coronavirusetPfizer i Sverige och coronavirusetOm Pfizer

2022-05-03

Coronapandemin har påverkat hela världen och har inneburit lidande för de drabbade, stora påfrestningar för samhället och framför allt på vården. Vaccination och andra insatser för att minska smittspridning har förändrat situationen till det bättre, men faran är ännu inte över. På Pfizer gör vi allt vi kan för att bemöta den rådande situationen. Våra prioriteringar just nu att leverera både vaccin mot covid-19 och flera olika läkemedel för att vårda patienter. För Pfizer är det viktigt att inte bidra till smittspridning och att säkerställa hälsa och säkerhet för våra medarbetare och andra.
 

Pfizers arbete med vaccinet

I mars 2020 inledde Pfizer ett samarbete med tyska BioNTech för att utveckla en vaccinkandidat mot covid-19. De inledande studierna startade redan i april 2020. Med studieupplägg som maximerat utvecklingshastigheten utan att kompromissa på kvalitet och säkerhet i något steg så har Pfizer och BioNtech tagit fram ett vaccin som godkändes i EU i december 2020. Vaccinet har sedan dess getts i över 16 miljoner doser i Sverige och drygt 3,2 miljarder doser till 175 länder (mars 2022).
 

Tillverkning och tillgång till våra läkemedel

Vi jobbar för högtryck för att säkra tillgången till våra läkemedel och vacciner och monitorerar kontinuerligt tillgången till våra produkter.

I vår högteknologiska produktionsanläggning i Strängnäs, som producerar läkemedelssubstanser och vaccin till hela världen, har vi under pandemin haft full produktionstakt. För att säkra produktionstakten har vi t.ex. certifierat personal från andra funktioner som kan hjälpa till vid behov.

Alla Pfizers produktionsanläggningar världen över är i drift. Vi har skalat upp och ställt om produktion till de mest kritiska produkterna och arbetar hårt för att möta patienters och vårdens behov. Vi har också implementerat en förbättrad monitorering- och orderhanteringsprocess och inrättat ett utökat logistikprogram för att säkerställa att våra produkter kommer från våra produktionsanläggningar till våra slutkunder så snabbt som möjligt.

Vi kan konstatera att det stora trycket på sjukvården har lett till utmaningar inom vissa områden, speciellt läkemedel kopplade till det ökade intensivvårdsbehovet. Vi har löpande kommunikation om våra produkter med upphandlingsenheter och gör allt vi kan för att våra läkemedel ska finnas tillgängliga så snabbt som möjligt. Eventuella restnoteringar rapporteras till Läkemedelsverket enligt rådande regelverk.
 


Science will win

"At a time when things are most uncertain, we turn to the most certain thing there is, science. Science can overcome diseases, create cures, and yes, beat pandemics."
 

Våra medarbetare och interaktioner med vården

Även om pandemin har gått in i en ny fas, så är hälso- och sjukvården i många fall fortsatt satt under stor press. När vården i detta läge måste använda så mycket tid och resurser för direkt vård och omhändertagande av patienter har vi också under pandemin upphört med interaktioner med hälso- och sjukvården som exempelvis möten och utbildningar. Självfallet finns vi tillgängliga om hälso- och sjukvårdspersonal kontaktar oss med frågor om våra produkter, efterfrågar utbildning eller annat. I takt med att situationen förändras så ser vi fram emot att öka kontakterna med hälso- och sjukvården igen.
 

Forskningssamarbeten

Pfizer uppmanar hela branschen – från stora läkemedelsföretag till mindre bioteknikföretag, från myndigheter till akademiska institutioner – att fortsätta att samarbeta för att så snabbt som möjligt hitta medicinska lösningar på den globala katastrof som pandemin orsakat.

Läs Pfizers handlingsplan mot covid-19 här

Pfizer har tillsatt resurser - både medarbetare och ekonomiska – för att utveckla vaccin och antivirala behandlingar mot covid-19. Tillsammans med BioNTech följer vi utvecklingen noga och testar hur vaccinet fungerar mot olika virusvarianter, för att vid behov vidareutveckla vaccinet.

Malin Parkler, vd, Pfizer Sverige

Covid-19Företagsnyheter

Relaterade artiklar

Innovation & Samarbete

Tre får dela på Pfizers infektionsstipendium 2021

Varje år delar Pfizer tillsammans med Svenska Infektionsläkarföreningen ut ett stipendium på 75 000 kronor för att stödja klinisk forskning inom in

Läs mer

Innovation & Samarbete

Kan nyckeln till en potentiell behandling mot covid-19 vara en proteashämmare?

Samtidigt som de massiva insatserna med att fortsätta utvecklingen av vaccin mot covid-19 undersöker forskare runt om i

Läs mer

Värdet Av Läkemedel

Debattartikel i Dagens Medicin: Ta tillvara den ökade samarbetsviljan

Med gemensamt fokus och engagemang har många tidslinjer komprimerats under pandemin, skriver Malin Parkler och Christoph Varenhorst från Pfizer Sve

Läs mer

Se fler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.