Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer ger 12 förslag till en ny cancerstrategi

​I rapporten ”En cancerstrategi för en ny tid” ger Pfizer 12 konkreta förslag till hur svensk cancervård kan bli bättre. Syftet med rapporten är att ge ett underlag och inspel till utformningen av en ny nationell cancerstrategi. Förslagen är baserade på vår analys av dagens vård och de målområden som formulerades i den nationella strategin för den svenska cancervården 2009. Utöver rapporten diskuteras temat med några av Sveriges ledande personer inom cancervård i en podcastserie och i en rad intervjuer.

Svensk cancervård har gjort stora framsteg, men fortfarande finns mycket kvar att utveckla. Många av de behandlingar, diagnosmetoder och digitala tekniker som idag är vardag i hälso- och sjukvården fanns överhuvudtaget inte för tio år sedan. Därför behövs en ny och uppdaterad cancerstrategi som har fokus på dagens och framtidens möjligheter.

En cancerstrategi för en ny tid

Pfizer möter varje dag patienter, vårdens medarbetare, forskare och beslutsfattare. Deras behov är utgångspunkten för rapporten ”En cancerstrategi för en ny tid”, som innehåller 12 konkreta förslag till hur svensk cancervård kan bli bättre.

Förslagen bygger på fyra målområden:

1. Minska insjuknande i cancer

2. Sätt människan i centrum

3. Förbättra överlevnaden

4. Mer jämlik vård

Podcast om cancerfrågor

Utöver rapporten har vi även tagit fram podcastserien ”Framtidens cancervård” där Thomas Wahlgren, cancerläkare och medicinskt ansvarig för Pfizer Onkologi, samtalar med några av Sveriges ledande personer inom svensk cancervård.

Allt är publicerat på sidan www.pfizer.se/cancerstrategi som uppdateras löpande.

Ladda ner rapporten direkt här