Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stor ökning av TBE och färre vaccinerades 2021

2021 var ett rekordår för TBE och antalet sjukdomsfall ökade med 95 procent. I södra och mellersta Sverige rapporteras det högsta antalet sjukdomsfall av TBE någonsin. Detta skedde samtidigt som vaccinationerna minskade.

TBE ökar och färre vaccinerades 2021

Färre vaccinerade sig mot TBE förra året jämfört med året innan. Antalet givna doser av TBE-vaccin minskade med närmare 20 procent under 2021 jämfört med 2020 enligt försäljningsstatistik*. Samtidigt visar uppdaterad sjukdomsstatistik från Folkhälsomyndigheten** att TBE har fortsatt att öka. Under 2021 rapporterades 533 fall av TBE jämfört med 274 under 2020. Detta innebär en fördubbling av fall i många regioner, som till exempel Stockholm och Västra Götaland som dessutom är regioner där flesta fall av TBE rapporterats.

Många missar att ta tredje dosen

En nyligen genomförd undersökning av Ipsos av uppdrag av Pfizer visar att 53 procent tagit minst en dos vaccin mot TBE (47% 2020), varav drygt 25 procent inte tagit dos två, närmare 60 procent har inte tagit dos tre, och nästan 70 procent har inte tagit påfyllnadsdoser enligt vaccinationsschemat. De som är 60 år eller äldre har i större utsträckning tagit den tredje dosen som ingår i den inledande grundvaccinationen, 84 procent jämfört med 39 procent av gruppen 16-59 år, och 29 procent av personer i hushållet som är 16 år eller yngre.

Vidare visar undersökningen att personer som bor i södra och mellersta Sverige hittills avstått från att vaccineras eftersom de anser att de inte vistas eller bor i ett riskområde, och endast 20 procent känner till att det saknas behandling mot TBE.

Undersökningen visar att många påbörjat vaccination men inte fullföljer med påfyllnadsdoser. För att ha ett fullgott skydd behöver vaccination fyllas på med jämna mellanrum. Detta, i kombination med att TBE ökar och i områden som inte anses vara traditionella högriskområden, är oroväckande, säger Andreas Palmborg, medicinskt ansvarig på Pfizer.

Många upplever att det är svårt att komma ihåg om det är dags att fylla på sin TBE-vaccination, och kanske inte hittar sina vaccinationskort. Vi får många frågor om man måste börja om från början om man endast tagit en dos eller två för länge sedan. Det många inte känner till är att i de flesta fall räknas tidigare givna doser, och har det gått längre tid än rekommenderat intervall från föregående dos kommer man ändå i fas med vaccinationschemat genom att ta en så kallad "catch-up dos". Mitt tips är att se över sitt skydd tidigt på säsongen och kontakta en vaccinatör om man är osäker, säger Harald Zetterquist, medicinsk ledningsansvarig läkare på Min Doktor, affärsområde vård & vaccin.

Idag finns en rad olika aktörer som erbjuder TBE-vaccinering och många erbjuder drop-in. Några exempel är vaccinationskliniker, apotek, vaccinationsbussar och extra sommarkliniker i anslutning till shoppingcentra runt om i landet. På fästing.nu finns bland annat en sökfunktion för att hitta närmsta vaccinatör.

* Försäljningsstatistik, IQVIA data, december 2021

** Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsstatistik om TBE