Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Viktigt att inkludera fler vaccin i ett nationellt vaccinationsregister

Regeringen har föreslagit att det nationella vaccinationsregistret ska utökas för att även omfatta vaccination mot covid-19. Det är ett välkommet förslag. Dock är vikten av att också inkludera andra vacciner, som influensa- och pneumokockvaccin, lika stor.

I dagsläget omfattar registret enbart det nationella barnvaccinationsprogrammet. Därefter har varken den vaccinerade, vården eller myndigheter en samlad bild av alla de vacciner en individ har fått. Behovet av en sammanhållen bild är stort och skulle leda till större möjligheter att nationellt följa upp vaccinationstäckning, skyddseffekt och säkerhet. Dels gällande covid-19, men också för andra av Folkhälsomyndigheten rekommenderade vaccinationer, särskilt vaccin mot luftvägssjukdomar som influensa och pneumokocker, då riskgrupperna är snarlika.

- Det är ett mycket viktigt steg, säger Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige. Givet omfattningen av pandemin och det banbrytande arbete som sker med att ta fram vaccin mot covid-19 är det positivt att ändringen ska träda i kraft redan den 1 januari, 2021. Under kommande år förväntas, utöver vaccin mot covid-19, flera andra nya vacciner bli tillgängliga i Sverige. Dessa kommer också vara aktuella för riskgrupper och äldre. För att kunna följa upp både eventuella biverkningar och de positiva hälsoeffekter som vaccination bidrar till krävs en komplett bild av de vacciner som tagits. Detta är särskilt viktigt för vacciner som ges i syfte att förebygga sjukdom med liknande symtom som covid-19, exempelvis luftvägsinfektioner.

Det är även av stor vikt att det regeringsuppdrag om digitalt vaccinationskort som eHälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten fått accelereras. I en delrapport till regeringen har man identifierat ett antal legala hinder som nu skyndsamt behöver hanteras.

- Vi önskar att det nuvarande arbetet för att registrera covid-19 vaccin kompletteras med fortsatt process för att få det digitala vaccinationskortet på plats. Detta för att i ett bredare perspektiv göra information kring covid-19 och andra rekommenderade vacciner tillgängliga både för den vaccinerade individen, hälso- och sjukvården inklusive smittskyddsläkare, och berörda myndigheter, avslutar Andreas Palmborg.

Läs mer om förslaget på eHälsomyndighetens hemsida