För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Läkemedel gör
​​​​​​​skillnad
HemFokusområdenLäkemedel gör skillnad

Utvecklingen av nya läkemedel har skapat stora värden för människors individuella hälsa och välfärd. Samtidigt har de också bidragit till samhällsekonomiska vinster, genom bland annat kortare vårdtider och lägre sjukfrånvaro. Till exempel beräknas nya läkemedel stå för 73% av den ökade förväntade livslängden (källa).


Idag har vi livsförlängande läkemedel som gör att man kan leva med vissa cancerdiagnoser som en kronisk sjukdom. Inom reumatologin har de biologiska läkemedlen visat sig ge minskad ledförstörelse och sjukdomsaktivitet hos individer med reumatoid artrit. Förbättrad livskvalité och funktionsförmåga har bidragit till att patienterna kan leva ett mer aktivt liv och kan i högre utsträckning delta i arbetslivet.

Vill du veta mer om hur läkemedel kan göra skillnad, både i samhället och i människors vardag? Få en överblick i våra artiklar, där vi har samlat information från vetenskapliga artiklar och offentlig statistik.

För patienter

Pfizer arbetar inom ett stort antal behandlingsområden och vi erbjuder både receptbelagda läkemedel och receptfria produkter för egenvård samt vacciner. 

Här hittar du tips och råd som kan hjälpa dig och dina närmaste att leva ett längre och friskare liv.

Se tips och råd här

Fokusområden

Den medicinska forskningen är mer intensiv än någonsin. Genom avancerad forskning och teknik utvecklar vi behandlingar inom områden där det finns stora medicinska behov.
Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är en allvarlig global utmaning. Redan idag finns det infektioner som antibiotika inte fungerar mot. Läs mer om hur Pfizer arbetar för att motverka antibiotikaresistens.

Allt inom antibiotikaresistens
Cancer

Trots att fler insjuknar har dödligheten i cancer minskat med nästan 15 procent på 20 år. Nya behandlingar har, i synnerhet för vissa cancerformer, fört med sig fantastiska framsteg.

Allt inom cancer
Covid-19

Även om vacciner är ett av de bästa sätten att minska risk för infektion löper vissa människor hög risk för allvarlig sjukdom. Därför behövs både vacciner och behandlingar för att minska sjukdomsbördan.

Allt inom covid-19
Genterapi

Genterapier har gått från att vara en framtidsvision till något som nu håller på att bli verklighet. Det är högspecialiserade behandlingar för att långvarigt förbättra eller till och med bota genetiska sjukdomar.

Allt inom genterapi
Läkemedel gör skillnad

Innovativa mediciner gör det möjligt att hjälpa människor som lider av alla typer av sjukdomar till ett längre och hälsosammare liv

Läs mer
Migrän

Migrän – en underskattad, underdiagnostiserad och underbehandlad folksjukdom. I Sverige beräknas nära 1 miljon personer lida av migrän.

Läs mer om migrän
Vaccin

Vacciner är en av de mest framgångsrika innovationerna för folkhälsan. Utöver den nytta vacciner innebär för individen och samhället finns det stora fördelar även för vården. 

Allt inom vaccin

Senaste nyheterna inom våra fokusområden

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.