Cancerstrategi

Hur vill du att cancervården ska se ut i framtiden? Här kan du ta del av Pfizers 12 förslag till en uppdaterad cancerstrategi i rapporten "En cancerstrategi för en ny tid". Du kan även läsa intervjuer och lyssna på poddar med personer som dagligen jobbar med och berörs av cancerfrågor.
 

Läs rapporten här


Nationell samordning inom vården har snabbt seglat upp som den mest aktuella vårdfrågan i Sverige. Och det är förstås Coronapandemin som satt fingret på frågan. Det finns många möjligheter och problem med den nuvarande sjukvårdsstyrningen och debatten är i högsta grad pågående. Men i debatten finns många paralleller att dra till den svenska cancervården.

Cancervården har under lång tid stått inför detta vägskäl, eller dilemma mellan regionalisering och nationell samordning. Vården är i dag starkt regionaliserad och många regioner är för små för att hantera den medicinska utvecklingen och förändringstrycket i regionernas omvärld. Samtidigt har det inte hänt så mycket i riktning mot nationell samordning för att hantera utmaningarna.

Vi anser att det är hög tid att diskutera frågan om nationell samordning och hur det rent konkret kan gå till. VI har intervjuat tre beslutsfattare i ämnet.

Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna

Margareta Haag, ordförande Nätverket mot Cancer

Marie Morell, ordförande, SKR:s sjukvårdsdelegation


Avsnitt 1: Människan i centrum

Allt fler överlever cancer. Därför lever fler människor med kronisk cancer idag, något som ställer nya krav på dagens och framtidens cancervård. Thomas Wahlgren med gäster samtalar om vikten av ett helhetsperspektiv och patientcentrerad vård.

Avsnitt 2: Individanpassad behandling och jämlik vård

Nya cell- och genterapier kommer i framtiden att kunna erbjuda dramatiskt förbättrade behandlingsresultat. Thomas Wahlgren med gäster samtalar om hur alla ska få tillgång till den bästa behandlingen när skillnaderna i regionerna ökar.

Avsnitt 3: Därför behöver Sverige en ny cancerstrategi

10 år har gått sedan Sverige antog en ny cancerstrategi. Mycket har hänt sedan dess. Det är hög tid för en uppdatering. Thomas Wahlgren med gäster i samtal om behovet av en ny och förslaget ”En cancerstrategi för en ny tid” som Pfizer har lagt fram.


Margareta Haag

Tvingande vårdprogram ger jämlik cancervård

”Vi vill ha tvingande vårdprogram och tvingande riktlinjer för cancervård. Är vårdprogram tvingande måste alla regioner agera, från utredning till rehabilitering. Vi tror att det är det enda sättet att få en jämlik vård”. Det säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Läs hela intervjun
Anna Starbrink

Kompetensen avgörande

”Får vi inte ordning på kompetensförsörjningen spelar det ingen roll om vi har en nationell plan eller jättefina styrdokument på regional eller lokal nivå. Allt annat faller om kompetensen inte finns där.” Det säger Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd för Liberalerna, Region Stockholm.

Läs hela intervjun
Hans Hägglund

Det gäller att hålla i och hålla ut

”Det vore intressant att testa en tydligare nationell styrning inom delar av cancervården. Jag tror att man skulle kunna använda sjukvårdsbudgeten på ett bättre sätt och uppnå en mer jämlik vård på det sättet." Det säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare på SKR och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Läs hela intervjun