Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cancerstrategi

Hur vill du att cancervården ska se ut i framtiden? Här kan du ta del av Pfizers förslag till en uppdaterad cancerstrategi samt läsa intervjuer med personer som dagligen jobbar med och berörs av cancerfrågor.

En cancerstrategi för en ny tid

I rapporten finns 12 konkreta förslag på förbättringar inom följande områden:

1. Minska insjuknande i cancer
2. Sätt människan i centrum
3. Förbättra överlevnaden
4. Mer jämlik vård


Läs hela rapporten här
Margareta Haag

Tvingande vårdprogram ger jämlik cancervård

”Vi vill ha tvingande vårdprogram och tvingande riktlinjer för cancervård. Är vårdprogram tvingande måste alla regioner agera, från utredning till rehabilitering. Vi tror att det är det enda sättet att få en jämlik vård”. Det säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Läs hela intervjun
Anna Starbrink

Kompetensen avgörande

”Får vi inte ordning på kompetensförsörjningen spelar det ingen roll om vi har en nationell plan eller jättefina styrdokument på regional eller lokal nivå. Allt annat faller om kompetensen inte finns där.” Det säger Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd för Liberalerna, Region Stockholm.

Läs hela intervjun
Hans Hägglund

Det gäller att hålla i och hålla ut

”Det vore intressant att testa en tydligare nationell styrning inom delar av cancervården. Jag tror att man skulle kunna använda sjukvårdsbudgeten på ett bättre sätt och uppnå en mer jämlik vård på det sättet." Det säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare på SKR och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Läs hela intervjun